Historia wersji PotPlayer ---------------------------------------------------------- [231220] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość wyboru urządzenia wyjściowego dla TTS - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania MPEG 1/2 z DXVA na starszych układach GPU - Dodano możliwość wklejenia listy odtwarzania poniżej wybranego elementu - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików MKV - Naprawiono błąd, w wyniku którego nawigacja nie była możliwa podczas odtwarzania niektórych plików ---------------------------------------------------------- [231102] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość wyświetlania wielu linii w Przeglądarce napisów + Dodano możliwość odtwarzania kodeka wideo NOTCHLC - Wprowadzono modyfikację, aby, jeśli to możliwe, zastosować korekcję kolorów HDR podczas przechwytywania wideo - Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja DTS pass-through nie działała na niektórych systemach - Naprawiono błąd, który powodował nakładanie się osadzonych napisów podczas odtwarzania plików bez przerw - Naprawiono błąd, który powodował, że zakończenie odtwarzania nie następowało w przypadku użycia funkcji usuwania powiązanego pliku po zakończeniu odtwarzania - Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się podczas odtwarzania HEVC z DXVA na starych procesorach graficznych Intel - Naprawiono błąd, który powodował, że po użyciu przeszukiwania nie można było odtworzyć niektórych plików wideo MKV ---------------------------------------------------------- [230830] ---------------------------------------------------------- - Zastosowano poprawkę umożliwiającą zachowanie właściwości napisów podczas ich tłumaczenia, jeśli to możliwe - Naprawiono problem polegający na nieprawidłowej obsłudze proporcji podczas odtwarzania niektórych plików wideo ze zmienionymi proporcjami - Naprawiono błąd występujący podczas użycia wbudowanego renderera D3D11, który powodował ucinanie ekranu podczas przełączania między monitorami o różnych rozdzielczościach - Naprawiono błąd, który powodował awarie w niektórych sytuacjach - Poprawiono stabilność wbudowanego renderera wideo ---------------------------------------------------------- [230705] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość tłumaczenia napisów niezależnie od wybranych języków + Dodano obsługę kodeka g726 do formatu MP4 + Dodano obsługę napisów ARIB - Poprawiono płynność przewijania list odtwarzania za pomocą touchpada - Ulepszono odtwarzanie MP4 podczas pobierania - Ulepszono odtwarzanie nieprzetworzonych (raw) plików av1 ---------------------------------------------------------- [230523] ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem powodujący brak synchronizacji podczas odtwarzania z kodekiem mjpeg - Naprawiono problem powodujący błąd podczas odtwarzania z określonym kodekiem MPEG 2 - Naprawiono problem powodujący, że ekran tytułowy nie pojawiał się podczas odtwarzania niektórych płyt DVD - Naprawiono problem powodujący zniekształcenia obrazu podczas korzystania z niektórych H264 DXVA ---------------------------------------------------------- [230405] ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję GPU Super Resolution do wbudowanego renderera wideo D3D11 - Naprawiono błąd powodujący, że wizualizacja audio nie działała, gdy głos był tylko w prawym kanale - Naprawiono problem powodujący dziwne przechwytywanie podczas przechwytywania z napisami przy użyciu renderera wideo D3D11 - Naprawiono problem powodujący w niektórych sytuacjach brak dźwięku podczas odtwarzania uszkodzonego wideo - Naprawiono problem powodujący nie pojawianie się dźwięku w niektórych kodekach flac ---------------------------------------------------------- [230207] ---------------------------------------------------------- + Dodano format WEBP do przechwytywania wideo - Wprowadzono modyfikacje powodujące trochę szybsze uruchamianie się odtwarzacza podczas pierwszego uruchomienia - Naprawiono problem powodujący, że niektóre uszkodzone pliki FLAC nie mogły być odtwarzane - Naprawiono problem powolnego odtwarzania podczas odtwarzania niektórych plików FTP/HTTP - Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe przetwarzanie czasu odtwarzania podczas odtwarzania niektórych plików MP4 ---------------------------------------------------------- [221215] ---------------------------------------------------------- - Naprawiono błąd powodujący problemy z odtwarzaniem niektórych plików AV1 - Naprawiono błąd powodujący spadek jakości podczas odtwarzania wideo z przeplotem innym niż i420p - Naprawiono błąd powodujący spadek prędkości podczas odtwarzania z niektórymi urządzeniami WaveOut - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru napisów przy zbyt wielu plikach z napisami - Naprawiono błąd powodujący, że niektóre czasy odtwarzania plików flv były obliczane niepoprawnie - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości przetwarzania spacji w niektórych japońskich napisach - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości odczytu niektórych kanałów RSS ---------------------------------------------------------- [221102] ---------------------------------------------------------- - Naprawiono błąd występujący w niektórych systemach - Naprawiono błąd powodujący zniekształcenie ekranu podczas robienia zrzutu - Usprawniono funkcję odtwarzania DASH/HLS ---------------------------------------------------------- [220831] ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem polegający na tym, że podczas odtwarzania niektórych plików MP4 nie było dźwięku - Naprawiono błąd, który występował podczas odtwarzania niektórych plików - Naprawiono problem ze spowolnionym odtwarzaniem przy pierwszym odtwarzaniu - Poprawiono stabilność podczas odtwarzania z DXVA ---------------------------------------------------------- [220706] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość zapisywania tłumaczenia podczas zapisywania napisów + Dodano funkcję konwersji SDR <-> HDR do funkcji H/W HDR + Dodano możliwość odtwarzania plików pes + Dodano funkcje DXVA (tylko Intel) HEVC 420P12, 422P10, 422P12, 444P8, 444P10, 444P10 + Dodano możliwość wykluczania pobierania, jeśli pobierane napisy zawierają określone ciągi znaków - Naprawiono błąd powodujący dziwne przechwytywanie obrazu podczas przechwytywania wideo z funkcją obrotu w określonym wideo - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików wideo - Naprawiono błąd powodujący, że niektóre elementy menu nie były rejestrowane w klawiszach skrótów - Naprawiono błąd powodujący, że niektóre napisy nie były wyświetlane - Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie czarnego ekranu podczas odtwarzania AV1 z DXVA Copy-Back - Naprawiono błąd powodujący, że odtwarzanie losowe nie było wykonywane przy pierwszym odtwarzaniu - Poprawiono szybkość przetwarzania wewnętrznej przestrzeni kolorów - Naprawiono błąd powodujący powolną nawigację podczas korzystania z DXVA Copy-Back ---------------------------------------------------------- [220420] ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję usuwania plików FTP/WebDAV + Dodano funkcję odtwarzania podczas pobierania danych w przypadku odtwarzania z napędu sieciowego - Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie niektórych plików FLAC ---------------------------------------------------------- [220302] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość wczytywania zewnętrznych rozdziałów w formacie txt - Poprawiono obsługę ukrywania kursora myszki - Naprawiono problem z nie działającą funkcją monitorowania folderów na liście odtwarzania - Poprawiono łączenie czasów napisów, gdy się pokrywały ---------------------------------------------------------- [220106] ---------------------------------------------------------- - Naprawiono błąd, który powodował, że UI skórki nie pojawiał się w niektórych sytuacjach na pełnym ekranie - Naprawiono nawigację po plikach AAC/MP3, aby poruszać się dokładniej - Poprawiono szybkość nawigacji, aby działała szybciej podczas odtwarzania strumieni HTTP - Naprawiono problem polegający na tym, że odtwarzanie niespodziewanie kończyło się podczas nawigacji po niektórych MP4 ---------------------------------------------------------- [211118] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość wypełnienia innych monitorów czernią na pełnym ekranie + Dodano możliwość opóźnienia zakończenia iteracji sekcji podczas powtarzania interwału - Naprawiono problem powodujący brak dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MPEG TS - Naprawiono błąd powodujący, że w pewnych okolicznościach nie było dostępne przechwytywanie audio - Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie AC3 podczas odtwarzania niektórych audio DD+ - Naprawiono problem z błędem czasu podczas tworzenia zakładek w listach odtwarzania - Naprawiono problem polegający na tym, że napisy były małe po określeniu bardzo dużego rozmiaru czcionki napisów ---------------------------------------------------------- [210929] ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję szybkiego powtarzania przedziału AB - Naprawiono problem z nieprawidłowym działaniem podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Naprawiono błąd występujący w niektórych sytuacjach podczas zmiany skórki w trakcie odtwarzania ---------------------------------------------------------- [210729] ---------------------------------------------------------- * Usunięto funkcje związane ze sponsorowaniem + Dodano możliwość ustawienia formatu podczas kopiowania bieżącego czasu odtwarzania - Naprawiono problem ze zniekształceniami/uszkodzeniami ekranu podczas odtwarzania niektórych plików H264 TS - Naprawiono problem powodujący brak możliwości odtwarzania głosów o zbyt wysokiej częstotliwości próbkowania - Poprawiono obsługę nakładania się czasów podczas używania minimalnego czasu wyświetlania napisów - Naprawiono problem powodujący zatrzymywanie się wideo podczas odtwarzania niektórych MP4 ---------------------------------------------------------- [210428] ---------------------------------------------------------- + Dodano do ustawień skrótów funkcję sortowania - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików HEVC z DXVA - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Naprawiono błąd powodujący, że rozdziały znikały po zmianie jakości podczas odtwarzania rozdziałów w YouTube - Naprawiono błąd powodujący, że listy odtwarzania WEBDAV nie były sortowane według daty ---------------------------------------------------------- [210318] ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję odwracania w poziomie lewego/prawego obrazu na wyjściu 3D - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania z użyciem niektórych kodeków AAC - Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie niektórych napisów ASS/SSA - Naprawiono błąd polegający na dodawaniu [Ext] do nazwy ścieżki podczas odtwarzania zewnętrznego audio - Naprawiono problem z duplikowanym dodawaniem niektórych list odtwarzania - Naprawiono brak możliwości wyszukiwania w Google słów z napisów - Poprawiono obsługę 10-bitowego wideo dla AV1 DXVA ---------------------------------------------------------- [210127] ---------------------------------------------------------- * Usunięto funkcję odtwarzania Flash * Usunięto funkcję powiadamiania o rozpoczęciu transmisji ulubionych kanałów + Dodano język holenderski + Dodano możliwość użycia wizualizacji skórki w wizualizacji Windows Media + Dodano możliwość odtwarzania AV1 DXVA - Naprawiono problem z brakiem płynnego odtwarzania podczas odtwarzania niektórych plików wideo MKV - Naprawiono problem z nieprawidłowym działaniem przesunięcia czasowego - Naprawiono problem z generowaniem dźwięku, gdy systemowa częstotliwość próbkowania była ustawiona na wyższą niż 192 kHz - Naprawiono problem z brakiem możliwości przełączania jakości wideo podczas oglądania transmisji zabezpieczonej hasłem - Naprawiono błąd występujący w niektórych sytuacjach podczas edycji zakładek - Naprawiono problem z brakiem możliwości wyboru zintegrowanych napisów SMI ---------------------------------------------------------- [201209] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość dostosowania menu kontekstowego + Dodano obsługę kodeka AV1 do dekodera wideo CUDA/QuickSync + Dodano do preferencji zakładkę z ustawieniami Pixel Shader + Dodano możliwość przeglądania elementów menu kontekstowego skórki z ich identyfikatorami CmdID - Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe działanie przy usuwaniu zakładki w edytorze zakładek - Poprawiono szybkość drukowania menu niestandardowego - Wprowadzono poprawki przyspieszające uruchamianie - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MKV ---------------------------------------------------------- [201021] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość zbiorczej edycji czasu podczas edycji zakładek - Naprawiono problem powodujący, że kolory były nieprawidłowe podczas odtwarzania wideo HDR HLG - Naprawiono problem powodujący, że ekran przechwytywania wideo był nieprawidłowy podczas korzystania z 10-bitowego wyjścia - Naprawiono problem z wysokim obciążeniem procesora podczas używania skórki LayeredWindow - Naprawiono problem polegający na tym, że cały czas był rozpoznawany jako 0 podczas odtwarzania określonego pliku MKV - Naprawiono problem powodujący duplikowanie zakładek w niektórych sytuacjach podczas usuwania zakładek - Wprowadzono modyfikację powodującą, że podczas tłumaczenia napisów zachowywane jest jak najwięcej podziałów wierszy - Naprawiono problem powodujący, że wyświetlanie niektórych napisów ASS/SSA było nieprawidłowe - Naprawiono błąd powodujący zatrzymanie odtwarzania podczas przeszukiwania niektórych plików MOV - Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe działanie podczas tworzenia miniatury z informacjami o obrocie ---------------------------------------------------------- [200908] ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem polegający na tym, że klawisze skrótów nie działały w niektórych sytuacjach podczas otwierania pliku - Naprawiono problem, który powodował zbyt wolne tworzenie miniatur - Zwiększono zgodność z formatem 3D/360 w plikach MP4 - Naprawiono problem powodujący, że odtwarzanie folderu Blu-ray nie rozpoczynało się od razu - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików - Zmodyfikowano obsługę poleceń /seek, /sub dla skrótów wideo - Naprawiono problem z migotaniem w niektórych napisach - Naprawiono problem z nietypowym usuwaniem podczas edycji zakładek ---------------------------------------------------------- [200730] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość robienia skrótów do menu głównego w liście odtwarzania, edycji zakładek, przeglądarce napisów, itp. + Dodano funkcję odzwierciedlania czasu wyświetlanego na skórce w zależności od prędkości odtwarzania + Dodano funkcję filtrowania do edycji zakładek + Dodano możliwość zmiany nazwy czcionki tylko w przypadku przetwarzania stylów napisów ASS/SSA - Naprawiono problem powodujący brak możliwości odtwarzania z powodu błędu w określonym systemie - Naprawiono problem z duplikowaniem napisów w niektórych napisach - Naprawiono problem powodujący, że niektóre transmisje strumieniowe live Dash/HTTP nie były odtwarzane - Naprawiono problem z powolnym odtwarzaniem 10-bitowego kodeka AV1 - Naprawiono problem powodujący nie pojawianie się ekranu podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Naprawiono problem z dziwnym wyświetlaniem niektórych napisów SSA/ASS ---------------------------------------------------------- [200616] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość otwierania listy zakładek i poprzednich list odtwarzania w albumie + Dodano funkcję zapamiętywania wartości Rozmiar & Pozycja klatki wideo + Dodano funkcję opóźnienia przy powtarzaniu przedziału - Naprawiono problem powodujący, że SuperEQ nie mógł być używany podczas odtwarzania niektórych plików - Naprawiono problem powodujący, że informacje o oglądających nie mogły być aktualizowane podczas broadcast - Naprawiono problem powodujący, że w niektórych sytuacjach pliki MP4 były odtwarzane jako uszkodzone - Poprawiono zgodność w zakresie dostępności ---------------------------------------------------------- [200512] ---------------------------------------------------------- + Dodano Vulkan Capture do przechwytywania gier + Dodano możliwość przełączania czasu odtwarzania <-> czas, który pozostał + Dodano możliwość otwierania napisów w funkcji wiersza polecenia + Dodano możliwość ustawienia liczby powtórzeń dla przedziałów powtarzania - Naprawiono problem powodujący, że okno UWP nie jest przechwytywane po wybraniu okna przechwytywania (wymagany Windows 10 1803 lub nowszy). - Naprawiono problem powodujący, że DirectDraw i Direct3D8 nie działały w przechwytywaniu gier - Poprawiono wydajność przechwytywania obrazu - Zwiększono zgodność w zakresie dostępności - Ulepszono połączenie z serwerem FTP za pomocą znaków specjalnych - Naprawiono problem z zapamiętywaniem pełnego ekranu podczas przechwytywania ekranu - Zastosowano poprawki do wyszukiwania spacji dla warunków AND podczas wyszukiwania w Liście odtwarzania/Menedżerze plików ---------------------------------------------------------- [200317] ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość skopiowania ścieżki wybranych elementów do listy odtwarzania + Dodano możliwość przenoszenia elementów do listy odtwarzania + Dodano możliwość otwierania napisów tylko w preferowanym języku podczas pobierania napisów - Rozwiązano problem polegający na tym, że na niektórych PC rozpoczęcie instalacji było powolne lub zatrzymane - Naprawiono problem braku połączenia z niektórymi serwerami WEBDAV - Naprawiono problem powodujący brak możliwości pobrania listy plików z określonego serwera FTP - Naprawiono problem powodujący błąd podczas otwierania niektórych plików PNG - Naprawiono problem powodujący, że miniatury na pasku nawigacyjnym były nieprawidłowe w niektórych plikach MKV - Naprawiono problem powodujący, że niektóre napisy Blu-ray nie były wyświetlane - Poprawiono kompatybilność tekstów osadzonych w plikach MP3 ---------------------------------------------------------- [200204] ---------------------------------------------------------- + Dodano do preferencji funkcję wyszukiwania + Dodano możliwość nie wczytywania osadzonych napisów - Naprawiono problem powodujący błąd podczas uzyskiwania dostępu do określonego serwera WebDav - Naprawiono problem powodujący usuwanie zewnętrznych zakładek podczas zamykania po rozpoczęciu odtwarzania - Ulepszono wyjście wizualizacji obrazów (albumów) - Naprawiono problem powodujący, że niektóre PC zaczynały odtwarzać w zwolnionym tempie - Naprawiono problem powodujący, że na niektórych PC czcionki są wyświetlane w odmienny sposób - Naprawiono problem powodujący pojawianie się koloru różowego podczas używania Overlay Mixer w trybie wyłączności - Naprawiono problem powodujący, że niektóre pliki z serwera FTP nie mogły być odtwarzane ---------------------------------------------------------- [191211] ---------------------------------------------------------- * Zmieniono używany do tej pory zapis wersji odtwarzacza + Dodano funkcję wyjścia H/W HDR do wbudowanego renderera D3D11 + Naprawiono problem powodujący brak możliwości używania trybu wyłączości ekranu na wyjściu wbudowanego dekodera D3D11 + Dodano język kurdyjski + Dodano możliwość wyświetlania ciemnego tła podczas korzystania z menu systemowego (tryb ciemny) + Dodano możliwość korzystania z MPC Video Renderer + Dodano możliwość tłumaczenia napisów online z Yandex - Naprawiono problem powodujący przyspieszone odtwarzanie niektórych plików ASF/WMV - Naprawiono problem powodujący, że ostatnia pozycja nie była usuwana podczas zapisywania pomijania odtwarzania do pliku zewnętrznego - Naprawiono problem powodujący, że tytuł nie był zmieniany podczas przetwarzania listy odtwarzania ASX - Przystosowano odtwarzacz do pracy z DPI-Aware v2 - Naprawiono problem powodujący, że nazwa monitora nie pojawiała się w ustawieniach pełnego ekranu - Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe działanie, gdy w pliku CUE podano wiele mediów - Ulepszono przetwarzanie wyjścia 10-bitowego - Naprawiono problem powodujący, że napisy nie były wyświetlane podczas odtwarzania niektórych plików ifo DVD - Naprawiono problem powodujący powolne przeglądanie niektórych plików MKV ---------------------------------------------------------- [1.7.20977] 2019/10/31 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość ukrywania napisów, jeśli nie są w preferowanym języku + Dodano możliwość wyświetlania rozdziałów w informacjach o odtwarzaniu - Naprawiono problem z pojawieniem się błędu w niektórych sytuacjach - Naprawiono problem ze zbyt długim odczytywaniem plików tekstowych - Naprawiono błąd powodujący, że nie mogły zostać usunięte pliki powiązane podczas płynnego odtwarzania - Naprawiono błąd powodujący, że otwierany adres nie był przetwarzany - Naprawiono błąd powodujący pojawianie się dziwnych kolorów w niektórych plikach MOV - Naprawiono błąd powodujący, że nie działał Bluesky Frame Rate Converter - Naprawiono problem powodujący błąd na końcu odtwarzania w niektórych plikach TS ---------------------------------------------------------- [1.7.20538] 2019/09/19 ---------------------------------------------------------- * Zmieniono wstępnie ustawiony dekoder HEVC na dekoder H/W (wyłączono wbudowany dekoder FFmpeg HEVC S/W) + Dodano obsługę napisów YTT + Dodano obsługę zewnętrznych plików rozdziałów (.chapters.xml) - Naprawiono problem występujący podczas odtwarzania niektórych plików TS - Naprawiono problem powodujący brak możliwości odtwarzania niektórych plików FLAC - Naprawiono problem powodujący pojawianie się drugich napisów podczas odtwarzania niektórych klipów z YouTube - Naprawiono problem powodujący, że tytuł w polu Otwórz adres URL nie był odzwierciedlany na liście odtwarzania przy próbie otwarcia powiązanego adresu URL - Naprawiono problem powodujący utratę ustawień podczas przełączania między trybami przechowywania (INI <-> Rejestr) ---------------------------------------------------------- [1.7.19955] 2019/07/31 ---------------------------------------------------------- + Dodano kodek VP4 + Dodano język arabski + Dodano język kataloński + Dodano możliwość zmiany koloru tła w obszarze wideo - Naprawiono błąd powodujący, że osadzone napisy w niektórych strumieniach szybko znikały - Naprawiono błąd polegający na pomijaniu kanałów w niektórych przypadkach podczas odtwarzania tvingTV ---------------------------------------------------------- [1.7.18958] 2019/06/10 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość dostosowania rozmiaru obrazu do rozmiaru monitora - Naprawiono problem powodujący buforowanie podczas odtwarzania tvingTV - Naprawiono problem powodujący nie pojawianie się obrazu podczas odtwarzania niektórych plików MPEG - Naprawiono problem z nieprawidłowym parsowaniem niektórych plików CUE - Naprawiono problem powodujący w określonych sytuacjach zamrażanie odtwarzacza podczas renderowania napisów opartych na bitmapach - Naprawiono problem powodujący w określonych sytuacjach brak działania kamery internetowej Logitech BRIO - Naprawiono problem powodujący brak dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Naprawiono problem powodujący, że odtwarzanie plików o zerowym rozmiarze zajmowało dużo czasu - Ulepszono obsługę superEQ ---------------------------------------------------------- [1.7.18346] 2019/04/19 ---------------------------------------------------------- * Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe odtwarzanie w sieci podczas broadcast ---------------------------------------------------------- [1.7.18344] 2019/04/17 ---------------------------------------------------------- + Dodano do funkcji przechwytywania gier możliwość przechwytywania kursora myszki - Naprawiono problem z przeszukiwaniem niektórych plików MKV - Naprawiono problem powodujący brak możliwości sortowania elementów listy odtwarzania według rozmiaru - Naprawiono problem powodujący ignorowanie znaków w napisach TTML - Naprawiono problem powodujący w określonych sytuacjach zamrażanie Nawigatora po plikach - Naprawiono problem powodujący wolne działanie programu podczas odtworzania niektórych plików - Naprawiono problem powodujący brak obrazu podczas odtwarzania niektórych plików wideo H.264 - Poprawiono wydajność dekodowania AV1 - Naprawiono nieprawidłowe działanie podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Ulepszono odtwarzanie archiwów ZIP/RAR ---------------------------------------------------------- [1.7.17508] 2019/02/12 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość aktualizacji rozszerzeń + Dodano do Przeglądarki napisów funkcję edycji napisów - Zmodyfikowano zapisywanie napisów SMI, aby w jak największym stopniu zachować oryginał - Naprawiono nieprawidłowe zachowanie podczas korzystania z trybu OSC D3D11 w pewnych sytuacjach - Naprawiono błąd, przez który nie można było wyłączyć PotScreenSaver myszką - Zmieniono domyślny styl menu podręcznego na styl zdefiniowany w skórce ---------------------------------------------------------- [1.7.16291] 2018/12/12 ---------------------------------------------------------- + Dodano zakładkę bazy danych napisów online do okna przeglądarki + Dodano możliwość zapamiętywania szybkości odtwarzania - Naprawiono problem, który uniemożliwiał tworzenie miniatur podczas używania Bluesky Frame Rate Converter - Naprawiono problem z nieprawidłowym współczynnikiem proporcji podczas używania funkcji obracania obrazu - Naprawiono problem z szybkim odtwarzaniem niektórych plików MP4 - Ulepszono odtwarzanie strumieni z HTTP - Naprawiono problem z nieprawidłowym przetwarzaniem niektórych stylów w napisach SSA/ASS - Naprawiono problem powodujący brak odtwarzania plików WMV/ASF na niektórych PC - Ulepszono wyszukiwanie napisów dopasowanych do wideo - Poprawiono szybkość wczytywania skórki - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików MKV - Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe przetwarzanie czasów w niektórych napisach SRT - Ulepszono opcję "Zapamiętaj pozycje odtwarzania na liście odtwarzania", aby można było ustawić ją indywidualnie na każdej liście odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.7.14804] 2018/10/16 ---------------------------------------------------------- + Dodano obsługę napisów opartych na bitmapach w przeglądarce napisów + Dodano możliwość przesuwania okna odtwarzacza tylko za pomocą paska tytułu + Dodano możliwość dekodowania kodeka AV1 Video (AOMedia Video 1) - Ulepszono funkcje pobierania/wysyłania napisów online - Ulepszono funkcję tłumaczenia napisów online - Naprawiono problem uniemożliwiający wyświetlanie obrazów album art/cover w plikach FLAC podczas używania funkcji płynnego odtwarzania - Naprawiono błąd powodujący uruchomienie nowej kopii programu po dodaniu pliku do listy odtwarzania z Eksploratora Windows - Naprawiono problem z zapisywaniem niektórych ustawień zintegrowanego renderera audio WASAPI - Naprawiono problem występujący przy dekodowaniu plików MJPEG - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików TS - Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie niektórych plików AVI/OGG - Naprawiono błąd, przez który odtwarzanie na obrotowym monitorze nie było płynne ---------------------------------------------------------- [1.7.13963] 2018/08/29 ---------------------------------------------------------- * Poprawka bezpieczeństwa (uszkodzony plik dźwiękowy podatny na zagrożenie) - Naprawiono problem powodujący, że ostrzeżenia nadawane podczas broadcast nie działały w niektórych systemach - Naprawiono problem polegający na tym, że okładki niektórych plików MP3 nie były wyświetlane - Naprawiono problem powodujący, że nie był tworzony format WEBM podczas przechwytywania wideo - Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie niektórych nośników Blu-ray - Naprawiono problem polegający na tym, że okładki niektórych plików OGG nie były wyświetlane - Naprawiono problem polegający na tym, że okładki podczas płynnego odtwarzania nie były wyświetlane - Naprawiono problem z powolnym przeglądaniem podczas korzystania z tłumaczenia napisów online - Naprawiono problem powodujący, że ekran nie pojawiał się podczas odtwarzania niektórych plików TS - Naprawiono błąd, w wyniku którego proces programu był w pewnych warunkach zabijany przy zmianie rozdzielczości - Naprawiono błędy i wprowadzono ulepszenia zintegrowanego renderera audio WASAPI ---------------------------------------------------------- [1.7.13622] 2018/07/26 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem z wysyłaniem wiadomości podczas broadcast ---------------------------------------------------------- [1.7.13621] 2018/07/25 ---------------------------------------------------------- * Nowa wbudowana skórka + Dodano funkcję powiadamiania o broadcast + Dodano tryb ciemny do czatu + Dodano możliwość odtwarzania plików audio shorten (SHN) + Dodano możliwość wyświetlania miniatur w proporcjach 16:9 w liście odtwarzania/Nawigatorze - Ulepszono obsługę obliczania długości pliku MPEG - Naprawiono problem powodujący brak odtwarzania niektórych plików MPEG - Ulepszono obsługę H264 DSC podczas przechwytywania wideo - Ulepszono przetwarzanie odtwarzanie CUE - Naprawiono problem z nieprawidłowym działaniem otwierania prostych napisów - Naprawiono problem z rozbijaniem ekranu podczas odtwarzania niektórych WMV3 - Naprawiono problem z brakiem synchronizacji napisów podczas odtwarzania plików FLV ---------------------------------------------------------- [1.7.12845] 2018/06/29 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono wyciek pamięci podczas odtwarzania wideo http ---------------------------------------------------------- [1.7.12844] 2018/06/25 ---------------------------------------------------------- + Dodano format CUBE/EAC do odtwarzania VR 360 + Dodano możliwość przejścia do folderu nadrzędnego za pomocą przycisku Wstecz na liście odtwarzania - Naprawiono błąd powodujący, że wylogowanie nie było zakończone - Naprawiono problem z błędną synchronizacją 1-2 klatek w niektórych wideo - Naprawiono problem z priorytetem napisów ftp/http - Naprawiono problem powodujący awarię programu podczas nagrywania audio flac ---------------------------------------------------------- [1.7.12248] 2018/05/24 ---------------------------------------------------------- * Naprawiono problem związany z bezpieczeństwem (poprawki dla luki w zabezpieczeniach uszkodzonej skórki) + Dodano możliwość rozszerzania funkcjonalności odtwarzacza przy użyciu AngelScript Dodano możliwość rozszerzania funkcji otwierania adresu URL Dodano możliwość rozszerzania funkcji listy odtwarzania/multimediów Dodano możliwość rozszerzania źródła multimediów Dodano możliwość rozszerzania funkcji wyszukiwania napisów online Dodano możliwość rozszerzania funkcji tłumaczenia napisów online + Dodano funkcję Crossfeed do przetwarzania audio + Dodano funkcję do Nawigatora po plikach, która podczas wybierania plików nie zamyka okna Nawigatora - Naprawiono problem polegający na tym, że odtwarzanie w kolejności losowej nie działało prawidłowo, gdy liczba elementów była duża - Naprawiono problem z brakiem możliwości otworzenia ftp/webdav pod konkretnym adresem - Naprawiono problem z dynamiką ruchu podczas odtwarzania niektórych plików 60 fps - Naprawiono problem, który powodował nieprawidłowe odtwarzanie niektórych plików wideo z HTTP ---------------------------------------------------------- [1.7.10667] 2018/04/04 ---------------------------------------------------------- + Dodano format MP4 do odtwarzania strumieniowego + Dodano język indonezyjski - Poprawiono szybkość przeszukiwania dzięki Built-in HTTP Async Reader - Zmodyfikowano obsługę listy odtwarzania, aby działała asynchronicznie, gdy to możliwe - Naprawiono problem z nieprawidłowym działaniem podczas odtwarzania AVI - Naprawiono problem z resetowaniem ustawień związanych z kodekami podczas przełączania ustawień wstępnych (profili) - Naprawiono problem, który powodował awarię programu, gdy w systemie Windows 8 użyto wbudowanego renderera wideo D3D11 - Naprawiono błąd, przez który wiele tagów kolorów nie mogło zostać odczytanych, gdy czas wyświetlania napisów zaczynał się od 0 - Naprawiono problem, który uniemożliwiał odtwarzanie niektórych pofragmentowanych plików MP4 ---------------------------------------------------------- [1.7.8557] 2018/02/08 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problemy z reklamami - Naprawiono problem powodujący, że czasami było brak wideo na wyjściu ---------------------------------------------------------- [1.7.8556] 2018/02/01 ---------------------------------------------------------- * Reorganizacja projektu czatu + Dodano funkcję przesyłania napisów + Dodano do Nawigatora po plikach funkcję pobierania napisów online + Dodano do "Działanie po zakończeniu odtwarzania" funkcję do zatrzymania autoodtwarzania po zakończeniu odtwarzania + Dodano możliwość odbioru tylko audio podczas transmisji na żywo z KakaoTV - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików SWF - Naprawiono problem z parsowaniem czasu z napisów SRT/VTT - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików TS - Poprawiono prędkość wyjściową napisów opartych na bitmapach - Naprawiono błąd, w wyniku którego w niektórych sytuacjach proces odtwarzacza był zabijany podczas odtwarzania HDTV - Poprawiono obsługę nakładania się napisów podczas przetwarzania maksymalnego/minimalnego czasu ukazywania się ---------------------------------------------------------- [1.7.7150] 2018/01/09 ---------------------------------------------------------- * Naprawiono problemy z reklamami pełnoekranowymi podczas odtwarzania tvingTV - Naprawiono problem z synchronizacją w plikach zawierających Real Cook Audio - Naprawiono błąd, przez który napisy do pobrania nie były automatycznie sortowane wg preferowanych języków - Poprawiono szybkość przeglądania TS ---------------------------------------------------------- [1.7.7145] 2017/12/19 ---------------------------------------------------------- * Poprawki bezpieczeństwa (naprawiono lukę w zabezpieczeniach uszkodzonych plików ra, mkv i swf) * Live audio bit rate wzrosło do 320K + Dodano możliwość poruszania się po ścieżce bieżącego pliku + Dodano możliwość odtwarzania zakładek jako oddzielnych plików na liście odtwarzania + Dodano możliwość zresetowania synchronizacji poprzednich/następnych napisów do aktualnej pozycji napisów + Dodano AMD AMF H264 H/W Encoder - Naprawiono błąd powodujący zmniejszenie szybkości nawigacji po niektórych plikach TS - Znacząco ulepszono pobieranie napisów z Internetu - Usunięto AMD VCE Encoder - Naprawiono błąd, który powodował, że nie działało odtwarzanie na niektórych serwerach FTP ---------------------------------------------------------- [1.7.5545] 2017/11/16 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość skalowania przestrzeni w ustawieniach kompresji + Dodano funkcję kontroli wysokości tonacji dźwięku + Dodano w Nawigatorze po plikach możliwość prezentacji elementów jako kafelki + Dodano w Nawigatorze po plikach funkcję wyszukiwania elementów + Dodano funkcję wyświetlania/ukrywania listy zakładek w menu kontekstowym - Ulepszono obsługę widoku miniatur elementów listy odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.7.4353] 2017/10/24 ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję wyświetlania listy skrótów klawiszowych w informacjach o programie (F1) + Dodano obsługę efektów okien w domyślnych skórkach + Dodano do Nawigatora po plikach przeglądarki scen + Dodano możliwość stosowania zmian synchronizacji napisów, począwszy od następnej pozycji napisów + Dodano możliwość ograniczenia rozmiaru okna w stosunku do rozmiaru pulpitu podczas uruchamiania odtwarzania + Dodano możliwość definiowania rozmiarów okna w stosunku do rozmiaru pulpitu + Dodano możliwość wytworzenia na wyjściu syntetycznego top/bottom w dekodowaniu 3D MVC - Ulepszono obsługę wprowadzania klawiszy skrótów - Ulepszono obsługę informacji wyświetlanych na ekranie - Naprawiono problem powodujący błąd na wyjściu drugich napisów w niektórych sytuacjach - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików - Naprawiono problem edycji DTV i ATV w ulubionych/liście odtwarzania - Ulepszono obsługę zewnętrznego przechowywania zakładek ---------------------------------------------------------- [1.7.3795] 2017/09/06 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość wyboru operacji przeciągania w ustawieniach dotykowych + Dodano możliwość zapamiętania wybranego przez użytkownika strumienia audio, napisów + Dodano możliwość użycia ratio użytkownika przy rozciąganiu/przycinaniu + Dodano możliwość odtwarzania zawartości schowka systemowego (Ctrl+V) - Poprawiono zdolność odczytu stylu napisów ASS/SSA - Naprawiono błąd, który występował podczas korzystania z niektórych logo broadcast - Naprawiono problem z dziwnymi kolorami podczas korzystania z DXVA D3D11 copy-back w niektórych środowiskach - Naprawiono problem, który powodował, że DXVA D3D9 Copy-back nie działało w Fullscreen Exclusive Mode - Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem tytułu podczas odtwarzania strumieni MP3 - Ulepszono obsługę alternatywnej czcionki napisów - Naprawiono problem z powolną odpowiedzią UI, gdy na wyjściu były złożone napisy ASS/SSA - Zmieniono niektóre skróty (Obraz do góry nogami -> Ctrl+P) ---------------------------------------------------------- [1.7.3344] 2017/08/01 ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję wyboru kategorii broadcast + Dodano do wyświetlania loga broadcast funkcję Web (wymagana instalacja CEF) + Dodano do edycji zakładek funkcję wyszukiwania + Dodano możliwość ustawienia koloru tła dla tworzonej galerii miniatur + Dodano w zarządzaniu konfiguracją możliwość przełączania konfiguracji wg stanu zasilania + Dodano funkcję usuwania ostatnio zapisanej klatki - Zmodyfikowano funkcję Logo na obrazie broadcast - możliwość osobnego określenia rozmiaru poziomego i pionowego - Ulepszono możliwości odtwarzania wideo wysokiej rozdzielczości - Ulepszono szybkość rysowania skórki - Przyspieszono rysowanie logo broadcast - Naprawiono problem powodujący, że napisy DVD nie były wyświetlane w trybie DXVA z użyciem D3D11 Video Renderer ---------------------------------------------------------- [1.7.2710] 2017/06/29 ---------------------------------------------------------- + Dodano wskaźniki poziomu dźwięku do okna dialogowego broadcast + Dodano możliwość automatycznego obracania ekranu zgodnie ze współczynnikiem proporcji obrazu + Dodano możliwość automatycznego obracania ekranu w oparciu o wymiary obrazu + Dodano możliwość automatycznego powtarzania poprzednich/następnych sekcji napisów/rozdziałów/zakładek + Dodano możliwość zapisu broadcastu w formatach MKV, MP4, AVC - Naprawiono problem z czerwonym obrazem pojawiającym się w pewnych warunkach podczas korzystania z D3D11 Video Renderer - Naprawiono problem z obsługą TrueHD w kontenerze MPEG TS - Naprawiono problem z niedostępnością wideo w niektórych plikach MPEG TS - Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe działanie przechwytywania wideo podczas używania funkcji obracania - Usunięto z zapisu broadcastu formaty AVI, OGV - Ulepszono obsługę plików skrótu (.lnk) - Naprawiono dziwny problem z kolorami podczas przechwytywania niektórych gier za pomocą funkcji przechwytywania gier - Dodano obsługę niektórych Closed Captions - Ulepszono funkcję przesuwania w czasie do pracy z odtwarzaniem strumieni rtmp, rtsp, etc. ---------------------------------------------------------- [1.7.2233] 2017/05/25 ---------------------------------------------------------- * Zmieniono maksymalną ilość użytkowników czatu z 2000 do 3000 - Naprawiono błąd powodujący zniekształcenia obrazu podczas odtwarzania niektórych plików VOB - Naprawiono błąd powodujący zanikanie napisów podczas używania OpenGL Video Renderer - Naprawiono błąd powodujący brak dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MP4/TS - Naprawiono błąd powodujący czasami awarię odtwarzacza podczas uruchamiania - Naprawiono problem z prywatnymi rozmowami na czacie - Naprawiono komunikatyoperatora o awarii - Usunięto wyświetlanie pseudonimów użytkowników, którzy zgłaszają naruszenie ---------------------------------------------------------- [1.7.1915] 2017/04/13 ---------------------------------------------------------- + Dodano język białoruski + Dodano Direct3D 11 i OpenGL do trybów wyświetlania skórki na ekranie + Dodano Nawigatora po plikach możliwość nawigacji po serwery FTP/WebDAV/HTTP + Dodano do Nawigatora po plikach możliwość nawigacji po adresach URL + Dodano do Nawigatora po plikach możliwość nawigacji po albumach + Dodano do Nawigatora po plikach możliwość nawigacji po ostatnio odtwarzanych elementach + Dodano do Nawigatora po plikach możliwość nawigacji po zakładkach + Dodano do Nawigatora po plikach możliwość nawigacji po broadcast + Dodano do obsługi Pixel Shader funkcję korekcji kolorów HDR - Naprawiono problem z zielonym ekranem podczas przechwytywania ekranu z kursorem myszki w trybie DXGI 1.2 - Naprawiono problem z brakiem wyświetlania niektórych napisów HDMV (PGS) - Ulepszono wyszukiwanie plików w Nawigatorze po plikach - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Naprawiono możliwość otwierania plików RAR Part na serwerach HTTP ---------------------------------------------------------- [1.7.1150] 2017/03/16 ---------------------------------------------------------- * Aktualizacje zabezpieczeń (naprawiono lukę w zabezpieczeniach podczas odtwarzania uszkodzonych plików mov) + Dodano funkcję broadcast do ulubionych + Dodano możliwość ukrycia emotikonów czatu - Ulepszono obsługę listy użytkowników czatu - Zmieniono opcję kompresji broadcast na VBR - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru zintegrowanych napisów SMI - Naprawiono błąd, który uniemożliwiał parsowanie strumieni M3U z niektórych serwerów - Naprawiono problem z wyłączaniem logowania w określonych sytuacjach - Naprawiono błąd, który powodował pojawianie się zniekształceń podczas odtwarzania 360 VR ---------------------------------------------------------- [1.7.661] 2017/03/03 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem polegający na tym, że Built-in D3D11 Video Renderer nie akceptował formatu wejściowego P010 - Naprawiono problem z nieprawidłowym wybieraniem kolejności języków napisów - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików MKV/MP4 - Naprawiono problem z wyświetlaniem wiadomości wysyłanych na czacie ---------------------------------------------------------- [1.7.456] 2017/02/22 ---------------------------------------------------------- + Dodano język azerbejdżański - Poprawiono wygasanie tokena emotikonów - Naprawiono wiadomość o błędzie podczas wchodzenia na czat - Naprawiono problem z błędem zgłaszanym przez oglądających broadcast - Naprawiono błąd podczas wysyłania broadcast na niektórych PC ---------------------------------------------------------- [1.7.351] 2017/02/18 ---------------------------------------------------------- * Reorganizacja Kakao TV + Dodano dla skórek funkcję "Zawsze na wierzchu innych okien" + Dodano możliwość określenia urządzenia renderującego Direct3D9 + Dodano Built-in Direct3D 11 Video Renderer (Windows 8 lub nowszy) + Dodano możliwość użycia Pixel Shader z Built-in OpenGL Video Renderer - Naprawiono błąd występujący podczas dekodowania niektórych MJPEG - Naprawiono problem z funkcją przechwytywania gier w niektórych aplikacjach D3D11 - Ulepszono obsługę Closed Caption ---------------------------------------------------------- [1.6.63891] 2017/01/04 ---------------------------------------------------------- + Dodano kilka funkcji dekodowania ACM Vorbis Mode3 + Dodano funkcję przechwytywania gier D3D12 + Dodano opcję wyboru MJPEG do wbudowanych kodeków - Naprawiono problem z błędnym wyliczaniem czasu odtwarzania dla niektórych AVI - Naprawiono problem z nieprawidłowym odtwarzaniem niektórych plików AVI - Naprawiono problem ze sporadycznym zamrażaniem odtwarzacza podczas używania wbudowanego WASAPI Audio Renderer - Naprawiono problem z zamrażaniem na wyjściu niektórych napisów SSA - Naprawiono problem powodujący wyświetlanie czarnych napisów w niektórych PC - Naprawiono problem powodujący zniekształcenia obrazu podczas dekodowania DXVA niektórych plików H.264 - Poprawiono szybkość dekodowania MJPEG ---------------------------------------------------------- [1.6.63856] 2016/11/17 ---------------------------------------------------------- * Aktualizacje zabezpieczeń (naprawiono lukę w zabezpieczeniach podczas odtwarzania uszkodzonych plików Real) - Naprawiono problem z uwierzytelnianiem - Naprawiono problem z dźwiękiem nie wyjściu podczas odtwarzania niektórych kanałów HDTV ---------------------------------------------------------- [1.6.63840] 2016/10/28 ---------------------------------------------------------- * Naprawiono błąd występujący podczas weryfikacji nazwy użytkownika - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików MP4 - Naprawiono problem z logowaniem po wprowadzeniu znaku specjalnego ---------------------------------------------------------- [1.6.63835] 2016/10/26 ---------------------------------------------------------- * Aktualizacje zabezpieczeń (naprawiono lukę w zabezpieczeniach podczas odtwarzania uszkodzonych plików Real) + Dodano kilka nowych funkcji w oknie otwierania adresu URL - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych nowszych plików TS - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików z Youtube posiadających myślniki - Naprawiono problem ze zbyt wolnym przeszukiwaniem w niektórych plikach MP4 - Naprawiono problem z pojawianiem się pół klatek w niektórych kartach przechwytujących podczas odtwarzania - Naprawiono problem ze sprzętowym usuwaniem przeplotu (H/W) w niektórych PC ---------------------------------------------------------- [1.6.63638] 2016/10/05 ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję dekodowania H.264 MVC (wymagana jest instalacja kodeka) + Dodano możliwość wyjścia na pełny ekran dla innych monitorów + Dodano możliwość przełączania pomiędzy ustawieniami zdefiniowanymi w "Rozmiar i pozycja klatki" + Dodano możliwość broadcastingu z efektami sponsorowanymi - Naprawiono błędne działanie niektórych specyficznych napisów .srt - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zakończenia zapisu broadcast - Naprawiono problemy z działaniem Radeonów RX 4x0 podczas odtwarzania HEVC 10-bit z DXVA - Naprawiono problemy z wyciekiem pamięci podczas korzystania z VapourSynth - Naprawiono problem z działaniem VapourSynth w wersjach 64-bitowych - Naprawiono problem z działaniem wersji portable VapourSynth w folderze Module ---------------------------------------------------------- [1.6.62949] 2016/08/11 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość wyboru jakości obrazu w broadcasting + Dodano możliwość korzystania z zewnętrznej listy odtwarzania + Dodano możliwość odtwarzania podwójnie skompresowanego FLAC + Dodano możliwość wyprowadzania informacji o rotacji podczas odtwarzania pliku JPEG - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików TS - Naprawiono błąd występujący podczas używania skryptów VapourSynth - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików AVI - Naprawiono problem powodujący dodawanie zduplikowanych plików do folderu - Naprawiono błąd powodujący problemy z zamykaniem podczas używania VMR9 Renderless - Naprawiono błąd występujący podczas automatycznego zapisywania broadcastu ---------------------------------------------------------- [1.6.62377] 2016/07/12 ---------------------------------------------------------- * Aktualizacje zabezpieczeń (naprawiono luki w odtwarzaniu uszkodzonych plików AVI/MP4) + Dodano funkcję wygaszacza ekranu + Dodano w plikach językowych możliwość wyświetlania podpowiedzi jako xxxx_Tooltip + Dodano możliwość korzystania z menu podręcznego zdefiniowanego w skórce + Dodano możliwość korzystania z przezroczystego menu podręcznego zdefiniowanego w skórce + Dodano możliwość używania filtrów VapourSynth + Dodano możliwość odtwarzania wideo 360 stopni VR + Dodano możliwość fizycznego połączenia zaznaczonych plików na liście w jeden plik i ich odtwarzania + Dodano funkcję usuwania przeplotu do wbudowanego Direct3D9 Video Renderer + Dodano funkcję kontroli kolorów do wbudowanego Direct3D9 Video Renderer - Naprawiono problem z dekodowaniem niektórych H264 - Naprawiono błąd powodujący brak wsparcia DPI w systemie Windows 7 lub nowszym - Naprawiono błąd powodujący problemy z nawigacją w niektórych PC - Usunięto wyciek pamięci występujący podczas odtwarzania wielu plików - Naprawiono problem powodujący brak możliwości zapisu broadcast - Naprawiono problem z synchronizacją podczas odtwarzania HLS - Zwiększono wydajność wbudowanego Direct3D9 Video Renderer w Windows 7 lub nowszym - Usprawniono działanie wyjścia wideo 3D - Usprawniono tryb VMR7 Renderless ---------------------------------------------------------- [1.6.60136] 2016/05/11 ---------------------------------------------------------- * Dodano obsługę funkcji High DPI (DPI-Aware) (wsparcie pojedynczego ekranu DPI w Windows 8.1 lub nowszym!) + Dodano możliwość skalowania skórki - Naprawiono problem z nie działaniem niektórych przycisków w oknie broadcast - Naprawiono problem z nie działaniem dekodera System MFT AAC - Naprawiono problem z nie działaniem niektórych skrótów klawiszowych - Naprawiono problem powodujący błędne określenie zestawu znaków dla niektórych napisów ---------------------------------------------------------- [1.6.59347] 2016/03/23 ---------------------------------------------------------- * Poprawka zabezpieczeń (naprawiono lukę w odtwarzaniu uszkodzonych plików) + Dodano funkcje dotykowe do domyślnej skórki + Dodano funkcję powiększania/pomniejszania napisów graficznych na wyjściu + Dodano funkcję "Szybki dostęp" w Nawigatorze po plikach - Naprawiono problem powodujący brak możliwości sortowania wg folderu elementów na liście odtwarzania - Naprawiono problem z błędnym parsowaniem listy odtwarzania Youtube - Naprawiono problem z nie odtwarzaniem strumieni HLS VOD - Naprawiono problem z niedziałającym autoodtwarzaniem w Windows 10 - Naprawiono problemy z synchronizacją we wbudowanym DirectSound Audio Renderer - Naprawiono problem z brakiem możliwości nawigacji po liście odtwarzania na niektórych serwerach FTP - Naprawiono problem z przechwytem transmisji wideo w określonych warunkach - Naprawiono problem powodujący niemożność odtworzenia następnego pliku z plików MP3 tylko do odczytu - Naprawiono problem z przyciąganiem krawędzi/okna w systemie Windows 10 lub wyższym - Ulepszono możliwość obsługi zestawu znaków ustawianego automatycznie podczas otwierania pliku tekstowego - Naprawiono błąd podczas odtwarzania anime, który powodował zamknięcie programu w pewnych okolicznościach - Naprawiono problem z migotaniem animacji w specyficznych napisach ASS/SSA ---------------------------------------------------------- [1.6.58613] 2016/02/11 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono nieprawidłową pracę podczas zmiany rozmiaru obrazu z odtwarzaniem DXVA - Naprawiono problem z brakiem na wyjściu wbudowanych napisów w niektórych nowych plikach MKV - Naprawiono problem z przechwytem wideo w niektórych plikach - Naprawiono problem z nieprawidłowymi tytułami podczas odtwarzania multimediów strumieniowych HTTP - Naprawiono problem występujący podczas zmiany rozmiaru przy użyciu czarnych pasów w specyficznych rozdzielczościach - Naprawiono problem z zaszumieniem podczas odtwarzania za pomocą VGA Intel - Naprawiono błąd podczas odtwarzania krótkich plików AVI - Ulepszono ustawienia listy odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.6.58402] 2016/01/28 ---------------------------------------------------------- * Aktualizacja zabezpieczeń (naprawiono luki odczytu CUE) + Dodano możliwość wyboru zewnętrznego dekodera VP8/9 + Dodano możliwość odtwarzania mediów strumieniowych WEBM - Naprawiono problem z odtwarzaniem strumieni MP3 - Naprawiono problem powodujący brak reakcji odtwarzacza w oknie dialogowym Otwórz FTP - Usunięto ze skórki obsługę flash logo - Naprawiono problem z brakiem działania wyjścia S/PDIF z niektórymi kodekami ---------------------------------------------------------- [1.6.57875] 2015/12/29 ---------------------------------------------------------- + Dodano mapowanie przycisków myszki dla XInput + Dodano funkcję pozwalającą na współdzielenie broadcastów otwierając adres (http://tvpot.daum.net/xxxxxx.live) + Dodano tryb VP9 DXVA - Naprawiono problem z odtwarzaniem Vingo TV występujący w pewnych okolicznościach - Ulepszono czas odtwarzania Vingo TV - Naprawiono problem z inicjalizacją ustawienia wartości na liście broadcast (Ctrl+rolka myszki) - Naprawiono błąd powodujący brak dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików AVI - Naprawiono problem z zielonym ekranem podczas odtwarzania z dekoderem DX11 CopyBack przy użyciu NVIDIA VGA - Naprawiono problem z zamrażaniem broadcastu w niektórych systemach - Poprawiono wyświetlanie informacji z tagów podczas odtwarzania strumieni OGG ---------------------------------------------------------- [1.6.57398] 2015/12/01 ---------------------------------------------------------- * Aktualizacja zabezpieczeń (naprawiono lukę w zabezpieczeniach nagłówka uszkodzonych MP4) + Dodano funkcję odtwarzania Vingo TV + Dodano obsługę XInput (kontroler XBOX) + Dodano język armeński + Dodano obsługę napisów DVB Teletext + Dodano obsługę napisów EIA 708 Closed Caption - Naprawiono błąd w broadcast z dużą ilością automatycznych połączeń - Naprawiono problem z wyświetlaniem niektórych miniatur wideo - Naprawiono problem powodujący czasowe zamrażanie przy zmianie ustawień kompresji podczas broadcast - Naprawiono problem z płynnością wyświetlania animacji w niektórych napisach ASS - Naprawiono problem z zamykaniem programu podczas odtwarzania z użyciem DXVA występujący w niektórych VGA - Naprawiono problem z logo SWF podczas broadcast ---------------------------------------------------------- [1.6.56815] 2015/10/28 ---------------------------------------------------------- * Wprowadzono istotną aktualizację FFmpeg (poprzedniego modułu nie należy używać) * Aktualizacja zabezpieczeń (naprawiono lukę w zabezpieczeniach nagłówka uszkodzonych AVI) + Dodano funkcję pozwalającą na zamknięcie/otworzenie listy uczestników czatu + Dodano możliwość korzystania z różnych funkcjonalności przeglądarki, gdy obszar czatu jest nieużywany + Dodano funkcję dającą możliwość wyświetlenia UI przy upuszczaniu pliku na odtwarzacz w trakcie odtwarzania + Dodano funkcję dającą możliwość wyświetlenia połączeń sieciowych w Nawigatorze po plikach - Naprawiono błąd powodujący brak przejścia do następnego pliku podczas odtwarzania niektórych plików AAC/MP3 - Naprawiono nieprawidłowe działanie podczas korzystania z Windows Border Skin w systemie Windows 10 lub nowszym - Ulepszono UI Przeglądarki napisów - Naprawiono problem powodujący brak dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MKV ---------------------------------------------------------- [1.6.56209] 2015/09/09 ---------------------------------------------------------- * Przeprowadzono drugą część reorganizacji trybu Live + Dodano język czeski + Dodano język grecki + Dodano język tadżycki + Dodano dekoder systemowy MFT HEVC w Windows 10 lub nowszym (tylko WDDM 2.0 lub nowsze) + Dodano FFmpeg QuickSync H264 Decoder + Dodano funkcję przejrzystości w Przeglądarce scen - Naprawiono problem z nie zapamiętywaniem formatu w urządzeniu do przechwytywania - Naprawiono problem z nawigacją Blu-ray po plikach MPLS - Naprawiono problem z ffcodec.dll powodujący błędy podczas odtwarzania na określonych PC - Naprawiono błąd występujący podczas tworzenia nowego albumu bez elementów - Naprawiono problem z brakiem możliwości otworzenia niektórych plików napisów .sub - Naprawiono problem z odtwarzaniem plików z niektórych serwerów FTP * Zmieniono pracę tymczasowej kolejki odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.6.55390] 2015/07/22 ---------------------------------------------------------- + Dodano język uzbecki + Dodano możliwość ręcznego wyboru formatu podczas otwierania urządzenia WDM + Dodano możliwość wyboru Direct3D 11 w trybie DXVA Copy-Back - Naprawiono problem występujący podczas obracania ekranu lub zmiany rozmiaru w trakcie odtwarzania - Naprawiono występujące w pewnych sytuacjach gubienie klatek w trakcie emisji - Naprawiono błąd powodujący problemy z zamknięciem programu w pewnych okolicznościach - Naprawiono błąd powodujący problem z kopiowaniem plików podczas instalacji - Naprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików MP4 - Naprawiono problem z wyciekiem pamięci GPU podczas korzystania z DXVA - Naprawiono problem z synchronizacją podczas odtwarzania niektórych plików AVI - Naprawiono problem z zakańczaniem odtwarzania występujący w niektórych plikach MKV - Naprawiono problem powodujący przerywanie programu pod koniec emisji - Naprawiono błąd powodujący wolne działanie przy zbyt wielu albumach - Ulepszone implementację madVR - Naprawiono błąd z odnowieniem logowania/wylogowania podczas broadcastu - Naprawiono problem z niedziałającą funkcją montowania plików ISO ---------------------------------------------------------- [1.6.54915] 2015/07/02 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono błąd powodujący, że niektóre napisy DVB nie były wyświetlane (były pomijane) - Naprawiono problem powodujący dziwny wygląd skórki po oddzieleniu wszystkich okien - Naprawiono problem z nie działającym podglądem miniatur, gdy skórka jest w trybie D3D - Naprawiono problem z opóźnieniem przechwytu 60-klatkowego wideo podczas broadcastu ---------------------------------------------------------- [1.6.54871] 2015/06/29 ---------------------------------------------------------- * 1-wsza reorganizacja Live + Dodano możliwość ustawienia wielu kolumn na wyjściu w Eksploratorze scen + Dodano Eksplorator scen wg napisów + Dodano opcję ustawienia przezroczystego tła w Nawigatorze po plikach, po napisach, po menu - Naprawiono błąd wyliczania rozmiaru pliku - Naprawiono błąd występujący podczas kliknięcia PPM na liście odtwarzania przy wyborze wielu elementów - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików MKV - Zwiększono szybkość tworzenia miniatur w liście odtwarzania/Eksploratorze scen - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych uszkodzonych plików AVI - Naprawiono błąd występujący w niektórych PC podczas wykonywania na czacie operacji automatycznego przewijania - Naprawiono problem z brakiem możliwości odtwarzania dysków CD-Audio ---------------------------------------------------------- [1.6.54549] 2015/06/11 ---------------------------------------------------------- + Dodano język perski - Naprawiono problem z brakiem wsparcia odtwarzania na niektórych serwerach FTP - Naprawiono problem powodujący zatrzymywanie odtwarzacza przy zbyt dużej ilości rozmów na czacie - Naprawiono problem powodujący wyczyszczenie zawartości czatu po modyfikacji odtwarzanego pliku, a następnie uruchomienia broadcastu - Ulepszono dekodowanie HEVC DXVA - Poprawiono szybkość tworzenia galerii miniatur - Naprawiono problem z odczytem niektórych nowych plików .PNG ---------------------------------------------------------- [1.6.54266] 2015/05/21 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość ustawienia poziomu głośności do 200% - Naprawiono problem z wyciekiem pamięci podczas odtwarzania niektórych plików - Naprawiono problem powodujący błędy w odtwarzaniu podczas korzystania z VMR9 Renderless - Naprawiono problem występujący w napisach SUP podczas przechodzenia do poprzedniego/następnego - Naprawiono błąd powodujący desynchronizację podczas odtwarzania niektórych plików w dekoderze Quick Sync - Naprawiono nieprawidłowe działanie funkcji systemu klatek ---------------------------------------------------------- [1.6.54133] 2015/05/13 ---------------------------------------------------------- + Dodano język włoski - Naprawiono problem z powolnym poruszaniem się animowanego logo GIF - Naprawiono problem powodujący, że ustawienia kompresji nie działały podczas emisji - Naprawiono problem z zapisem czasowego przechowywania danych określonego formatu występujący po zakończeniu emisji - Naprawiono problem ze zbyt wolnym działaniem podczas korzystania z automatycznego logowania - Usunięto z emisji wideo kodek MPEG4 - Naprawiono błąd występujący podczas przeszukiwania w niektórych starszych plikach ASF - Naprawiono problem powodujący zamrażanie wideo pod koniec emisji - Naprawiono problem z nie pojawianiem się obrazu podczas odtwarzania niektórych plików HEVC MPEG TS - Naprawiono problem z automatycznym przewijaniem rozmów podczas korzystania z czatu - Ulepszono wydajność przechwytywania obrazu podczas transmisji wideo - Poprawiono odtwarzanie stratnego wideo AVI - Ulepszono przetwarzanie obracania ---------------------------------------------------------- [1.6.53104] 2015/03/17 ---------------------------------------------------------- * Naprawiono problem z buforowaniem plików podczas zmiany urządzenia w trakcie odbioru emisji + Dodano możliwość włączenia/wyłączenia miniatur w Nawigatorze po plikach + Dodano różne algorytmy do skalowania VMR9 / EVR + Dodano w "Otwórz FTP" możliwość wyświetlania listy plików i folderów z lewej / prawej - Naprawiono błąd powodujący brak płynności odtwarzania niektórych plików MKV - Naprawiono błąd, gdzie przy niektórych plikach MPEG nie pojawiał się ekran odtwarzania - Naprawiono problem z usuwaniem przeplotu podczas odtwarzania niektórych plików MPEG - Ulepszono wyświetlanie obrazków album art/cover - Naprawiono problem z prawidłowym wykrywaniem kanałów HDTV MMS - Naprawiono błąd powodujący przerywanie rozmów na czacie - Naprawiono problem z automatycznym przewijaniem występujący na czacie podczas wielu rozmów - Naprawiono obsługę w trakcie emisji animowanego logo PNG (APNG) ---------------------------------------------------------- [1.6.52515] 2015/02/02 ---------------------------------------------------------- + Dodano język szwedzki + Dodano możliwość nagrywania wideo w formacie GIF + Dodano możliwość wykonywania transmisji na żywo + Dodano sprawdzanie, czy PotPlayer.dll został zmodyfikowany (podczas uruchamiania odtwarzacza) + Dodano do przechwytywania ekranu funkcję DirectDraw + Dodano na wyjściu 3D funkcję NVIDIA 3D Vision + Dodano obsługę wyjścia 3D dla wbudowanego OpenGL Video Renderer + Dodano możliwość włączenia/wyłączenia Closed Caption + Dodano możliwość ustawienia rodzaju BDA + Dodano możliwość edycji częstotliwości kanału BDA + Dodano enkoder OpenH264 - Naprawiono problem z odtwarzaniem plików z chmury Daum - Naprawiono problem z DXVA podczas odtwarzania niektórych plików z Intel VGA - Naprawiono występowanie problemów z kolorami podczas przechwytu do JPEG/PNG - Naprawiono problem z regulacją poziomu głośności Wave w Win Vista lub nowszym - Naprawiono błąd występujący po użyciu klawisza Alt, który powodował wywołanie menu systemowego i utratę koncentracji uwagi na odtwarzaczu - Ulepszono wydajność dekodera Intel QuickSync - Naprawiono problem z odczytem 8-bitowych plików PNG - Zmieniono domyślną wartość usuwania przeplotu na Motion Adaptive - Ulepszono funkcję przechwytywania ekranu DXGI 1.2 - Poprawiono integrację w tymczasowej liście odtwarzania zewnętrznych plików DPL wybranych do odtwarzania - Dostosowano pliki językowe do użycia tłumaczenia z języka angielskiego, gdy są nieprzetłumaczone linie w bieżącym pliku językowym - Ulepszono odtwarzanie pobieranych plików - Ulepszono wbudowany OpenGL Video Renderer - Naprawiono problem z wyświetlaniem menu DVD z wbudowanymi OpenGL/Direct3D9 Video Renderer - Naprawiono problem z synchronizacją podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Ulepszono wyświetlanie miniatur w liście odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.6.51480] 2014/12/16 ---------------------------------------------------------- + Dodano język francuski + Dodano język tajski + Dodano język hebrajski + Dodano język turecki + Dodano wsparcie dla zsynchronizowanych lyric (SYLT) w plikach MP3 + Dodano możliwość odtwarzania strumieni VOD HLS + Dodano funkcję umożliwiającą zamianę tekstu na mowę (TTS) + Dodano funkcję powiększania, przesuwania oraz rozciągania obrazu przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl, Alt, Shift + przeciągnie LPM + Dodano funkcję ręcznego przesuwania położenia napisów za pomocą myszki po użyciu klawiszy Alt i Ctrl - Naprawiono błąd występujący podczas dekodowania niektórych plików za pomocą CoreAVC - Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe działanie funkcji przechwytywania gier - Naprawiono problem występujący podczas automatycznego odtwarzania następnego pliku po błędzie odtwarzania - Naprawiono problem z odtwarzaniem z niektórych adresów FTP - Zmodyfikowano niektóre elementy preferencji - Rozdzielono wbudowany renderer WASAPI i wewnętrzny DirectSound Audio Renderer - Ulepszono regulację szybkości odtwarzania audio - Naprawiono wczytywanie napisów SRT ---------------------------------------------------------- [1.6.49952] 2014/09/25 ---------------------------------------------------------- + Dodano język serbski + Dodano do menu Zakładki możliwość wyboru jakości odtwarzanego materiału z YouTube + Dodano do Automatycznego wyboru kryteriów odtwarzania możliwość wyboru mediów w zależności od długości + Dodano dekoder HEVC CUDA/DXVA - Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie drugich napisów - Naprawiono problemy z odtwarzaniem niektórych plików wideo z YouTube - Ulepszono funkcję wyboru wielu strumieni - Ulepszono efektywność wyświetlania UI dla internetowych transmisji wideo ---------------------------------------------------------- [1.6.49479] 2014/08/13 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość określenia zewnętrznych folderów audio - Naprawiono błąd powodujący nie wyświetlanie napisów podczas renderowania wideo za pomocą Haali/madVR - Naprawiono problem, powodujący że funkcja wyszukiwania wyrazów w napisach nie działała w niektórych systemach - Naprawiono problem powodujący brak możliwości odtwarzania niektórych nowych plików MP4 - Zmieniono sposób normalizacji audio do stosowania z/bez internetową transmisją wideo - Naprawiono błąd wymuszania wyjścia z czatu występujący w niektórych systemach ---------------------------------------------------------- [1.6.49343] 2014/08/07 ---------------------------------------------------------- * Do kompilacji została użyta nowa wersja kompilatora + Dodano język bułgarski + Dodano język niemiecki + Dodano język węgierski + Dodano funkcję wyświetlania drugich napisów + Dodano możliwość dołączania napisów do aktualnych napisów (kilka języków) + Dodano funkcję przechowywania zakresu pomijania w oddzielnym pliku + Dodano możliwość wysłania odtworzonych plików do Kosza + Dodano w rozszerzeniach możliwość wyboru dodatkowego zestawu ikon + Dodano w Eksploratorze napisów możliwość wyszukiwania wyrazów/znaczeń + Dodano możliwość odtwarzania plików MKV Edition + Dodano funkcję umożliwiającą wstawianie przeciąganych plików w miejscu ich upuszczenia w obszarze listy odtwarzania + Dodano w Eksploratorze napisów możliwość zaznaczenia wielu napisów + Dodano możliwość automatycznego montowania i odtwarzania plików ISO w systemie Windows 8 i nowszym + Dodano funkcję automatycznego przeładowania napisów po wykryciu zmian + Dodano obsługę YouTube + Dodano możliwość nagrywania strumieni HLS (HTTP Live Streaming) - Naprawiono błąd wyświetlania niektórych napisów SSA - Usunięto możliwość bezpośredniego przesyłania danych z napisami podczas transmisji - Naprawiono problem powodujący błędne strumieniowanie HTTP TS - Naprawiono błędne wyświetlanie niektórych napisów HDMV - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zalogowania się do konta Daum z niektórych systemów - Ulepszono funkcję ponownego wczytywanie napisów ---------------------------------------------------------- [1.6.48576] 2014/06/18 ---------------------------------------------------------- + Dodano język hiszpański + Dodano język ukraiński + Dodano funkcję zmiany rozmiaru okna odtwarzania tylko podczas pierwszego uruchomienia + Dodano możliwość wykonywania korekcji kolorów Gamma (Pixel Shader) + Dodano możliwość oddzielnego traktowania wideo/audio podczas losowego odtwarzania/powtarzania odtwarzania + Dodano możliwość przechowywania oddzielnie pozycji/rozmiaru skórki dla trybów wideo/audio + Dodano funkcję umożliwiającą zapis ustawień natychmiast po wstrzymaniu odtwarzania + Dodano funkcję odczytu danych z wyprzedzeniem w ustawieniach wbudowanych Source/Splitter - Naprawiono błąd powodujący brak możliwości odtwarzania plików MOD - Naprawiono problem z marginesami dla napisów SMI - Naprawiono nie działającą funkcję Native Stereoscopic 3D - Naprawiono niektóre skróty klawiszowe, które nie działały w liście odtwarzania - Naprawiono powtarzanie odtwarzania, które nie działało w trybie odtwarzania w kolejności losowej - Dodano w instalatorze działanie automatycznie określające wybór wbudowanych dekoderów/enkoderów sprzętowych w zależności od systemu - Ulepszono funkcję kojarzenia rozszerzeń w systemie Windows 8 ---------------------------------------------------------- [1.6.47995] 2014/05/29 ---------------------------------------------------------- + Dodano język japoński + Dodano możliwość ustawienia pokazywania wybranych wbudowanych dekoderów/koderów sprzętowych + Dodano wsparcie Native Stereoscopic 3D dla Windows 8 lub nowszego + Dodano możliwość wyświetlania elementów Listy odtwarzania jako miniatury - Naprawiono problem powodujący, że nie można było zalogować się do konta Daum z niektórych PC - Naprawiono problem powodujące błędne działanie Pan & Scan w trybie pełnoekranowym - Naprawiono problem powodujący, że nie można było odtwarzać niektórych nowych plików MOV - Dodano możliwość ustawienia w jaki sposób program powinien połączyć się z serwerem FTP ---------------------------------------------------------- [1.6.47450] 2014/05/08 ---------------------------------------------------------- * Dodano wsparcie dla wersji w wielu językach (angielski/chiński/portugalski/polski/rosyjski) + Dodano możliwość użycia kodeków systemowych DMO/MFT + Dodano enkoder Nvidia NVENC H.264 + Dodano enkoder AMD VCE OpenVideo H.264 + Dodano możliwość ustawiania współczynnika proporcji okna wideo podczas uruchamiania odtwarzania + Dodano wsparcie odtwarzania formatu wideo VP7 + Dodano możliwość rozszerzenia wideo na dwa monitory w trybie pełnoekranowym + Dodano możliwość natychmiastowego odtwarzania listy odtwarzania wybranej z poziomu menu + Dodano możliwość przechwytywania ekranu za pomocą DXGI 1.2 (w systemie Windows 8 lub nowszym) - Naprawiono błąd powodujący, że nie można było odczytać pewnych specjalnych napisów SMI - Naprawiono dziwne zachowanie się podczas przechodzenia do poprzednich napisów - Zmieniono domyślną wartość dla Source/Splitter - Zmieniono działanie wbudowanych FFmpeg Source/Splitter dla wszystkich formatów w zarządzaniu filtrami Source/Splitter - Zmieniono domyślne ustawienia trybu Direct3D 9Ex na Flip Mode Present w Windows 7 i nowszym - Naprawiono błąd powodujący niepoprawne działanie korekcji proporcji urządzenia wyjściowego - Naprawiono problem powodujący, że nie można odtwarzać niektórych plików ASF - Naprawiono wyciek pamięci występujący podczas odtwarzania napisów ASS ---------------------------------------------------------- [1.5.45955] 2014/03/06 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono nieprawidłowe działanie funkcji dotykowych w lewo/w prawo i w górę/w dół - Naprawiono nie działający poprawnie w pewnych okolicznościach przechwyt gier - Naprawiono błąd występujący w pewnych okolicznościach podczas wysyłania powiadomienia w trakcie nadawania - Naprawiono błędną pracę skórki w trybie LayeredWindow ---------------------------------------------------------- [1.5.45948] 2014/03/05 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość dostosowania synchronizacji dla drugiego wyjścia audio + Dodano obsługę napisów podczas tworzenia galerii miniatur + Dodano możliwość odtwarzania plików DVD + Dodano możliwość ustawiania maksymalnego czasu wyświetlania napisów + Dodano możliwość obsługi konturu napisów z efektem rozmycia + Dodano w przetwarzaniu napisów możliwość wstawienia drugiego konturu + Dodano wsparcie dla napisów XML + Dodano w przetwarzaniu napisów funkcję wyszukiwania wyrazów + Dodano funkcję konwersji FPS napisów + Dodano wyszukiwanie i pobieranie napisów z Open Subtitle DataBase + Dodano na wyjściu 10-cio i 16-sto bitową przestrzeń kolorów YUV + Dodano możliwość sprawdzenia informacji o systemie (Ctrl+F1) + Dodano obsługę ustawiania rozmiaru okna czatu oraz możliwość wyboru czcionki + Dodano wsparcie odtwarzania dla plików J2j - Poprawiono szybkość renderowania napisów - Naprawiono problem który powodował, że niektóre napisy znikały - Naprawiono problem z pojawianiem się napisów podczas odtwarzania niektórych DVD - Poprawiono działanie wbudowanego Source/Parser audio (BASS, FLPC, APE, MPC) - Naprawiono odtwarzanie strumieniowego Ogg - Naprawiono brak obsługi wbudowanych napisów również przy przeszukiwaniu - Naprawiono problem z pozycją napisów Blu-ray na wyjściu - Zmieniono domyślnie ustawiony ASF Splitter/Source - Ulepszono preferencje języka napisów/audio - Naprawiono problem z niektórymi tagami w napisach Ruby - Naprawiono sporadyczne miganie niektórych napisów karaoke - Naprawiono problem z dostępnością dekodera/enkodera QuickSync w niektórych systemach - Naprawiono problem powodujący, że nie działały niektóre pliki HEVC (H.265) TS - Naprawiono błąd powodujący odwrócenie kolejności napisów w niektórych plikach z wieloma napisami - Naprawiono problem powodujący, że wbudowane w MPEG PS/TS napisy nie były domyślnymi - Naprawiono problem z poprawną obsługą łamania linii również w zintegrowanych napisach - Wprowadzono poprawki zabezpieczeń (podatność nagłówka MKV na uszkodzenia) ---------------------------------------------------------- [1.5.44465] 2014/01/16 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem z wykorzystaniem efektu motion blur dla niektórych plików wideo - Naprawiono problem nadawania z oryginalnym FPS - Naprawiono problem z Eksploratorem napisów ---------------------------------------------------------- [1.5.44407] 2014/01/15 ---------------------------------------------------------- * Zastosowano nowe ikony * Dodano wiele możliwości wyboru Source/Splitter/kodeków + Dodano funkcję odtwarzania HEVC (H.265) + Dodano funkcję kodowania H.264 CUDA + Dodano możliwość łączenia zakładek w przypadku upuszczenia zakładki w czasie odtwarzania + Dodano wsparcie kodeków Dirac/MS Screen + Dodano funkcje dotykowe dla trzech palców + Dodano drugie urządzenie wyjściowe audio + Dodano kodeki WavPack/OPUS + Dodano możliwość przełączania strumieni wideo + Dodano możliwość operowania myszką w połączeniu z klawiszami Ctrl, Alt, Shift + Dodano filtr Deband do przetwarzania obrazu - Zmieniono odtwarzanie HLS (HTTP Live Streaming) za pomocą FFmpeg - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania plików w formacie AVCHD z Eksploratora Windows - Naprawiono problem ze zniekształceniami ekranu występującymi podczas odtwarzania VC1/WMV3 w trybie DXVA IDCT - Naprawiono problem z używaniem zbyt wiele systemowej pamięci podręcznej podczas odtwarzania - Naprawiono dziwne odzwierciedlanie tagów Ruby na wyjściu - Naprawiono problem ze zniekształceniami ekranu występującymi w pewnych sytuacjach podczas odtwarzania przy pomocy DXVA - Ulepszono wyszukiwanie kanałów HDTV - Naprawiono błąd występujący podczas zapisywania napisów idx/sub - Naprawiono błąd powodujący nie odtwarzanie plików z pewnych serwerów FTP - Usunięto problemem z synchronizacją podczas odtwarzania niektórych plików MPEG - Zmodyfikowano tryb Direct3D 9EX Flip Present (Windows 7 lub nowszy) - Zmieniono domyślne próbkowanie i przepływność dla nadawania (48000, 128K) - Zmieniono domyślny ASF Source/Splitter na WMF Source Filter - Naprawiono problem z nawigacją po DVD - Naprawiono problem z niedziałającymi dekoderami CUDA i QuickSync podczas odtwarzania DVD - Usunięto przestarzałe kodeki z wbudowanych dekoderów audio - Zmodyfikowano opcję tagów HTML w napisach - można je teraz ignorować - Zmieniono AVC1 na H264 dla plików MPEG PS/TS i dodano w H264/AVC1 opcję MPEG Splitter - Naprawiono odtwarzanie DVD z DXVA w pewnych sytuacjach - Ulepszono szybkość przeglądania MPEG TS/PS, MKV, OGG - Ulepszono funkcję tworzenia galerii miniatur - Poprawiono odtwarzanie z wielu programów plików MPEG-TS (TV) - Poprawiono eksplorator scen - Poprawiono funkcje myszki - Dodano rozróżnianie jednego kliknięcia i dwukrotnego kliknięcia w obsłudze myszki - Usunięto działanie jednego palca ze wsparcia funkcji dotykowych (działa jak kliknięcie myszką) - Zmieniono proporcje podglądu miniatur w Eksploratorze scen - Naprawiono błąd z brakiem przetwarzania niektórych nowych elementów serwera WebDAV - Naprawiono problem z błędnym przechwytywaniem ekranu, gdy nadawanie było w określonym rozmiarze - Ulepszono funkcję S/PDIF - Usprawniono działanie wbudowanych dekoderów - Przeniesiono niektóre pliki do folderu "Module" ---------------------------------------------------------- [1.5.40688] 2013/10/17 ---------------------------------------------------------- + Dodano wsparcie dla systemowych ustawień DPI + Dodano okulary migawkowe (Fliping Page) na wyjściu wideo 3D - Naprawiono błąd powodujący brak działania niektórych serwerów WebDAV - Naprawiono błąd powodujący brak odczytu niektórych plików PNG - Naprawiono błąd logo Broadcast powodujący błędne wyświetlanie na określonym obszarze - Naprawiono długi czas przygotowania odtwarzania występujący w niektórych komputerach - Naprawiono skróty klawiszowe Alt+C, Alt+O - Poprawiono nawigację na liście odtwarzania do poprzedniej listy w czasie odtwarzania - Naprawiono problem z pustym ekranem podczas odtwarzania niektórych plików AVC1 - Zmodyfikowano maksymalną głośność Wave w regulacji głośności dla systemów Windows Vista i nowszych - Naprawiono odłączanie na http strumienia ogg podczas odtwarzania w określonych sytuacjach - Zmieniono zachowanie w Overlay Mixer dla systemu Windows 8 - Naprawiono problem synchronizacji podczas odtwarzania z karty przechwytywania - Naprawiono problem ze skrótami multimedialnymi w niektórych PC - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania plików FLAC ---------------------------------------------------------- [1.5.39659] 2013/08/27 ---------------------------------------------------------- + Dodano działanie rolki myszki - przewijanie w lewo i w prawo + Dodano możliwość przechwytywania dźwięku za pomocą WASAPI + Dodano możliwość usuwania zakładek nieistniejących elementów + Dodano funkcję dającą możliwość ustawiania priorytetu osadzonych / zewnętrznych napisów + Dodano możliwość ustawienia folderu z Listami odtwarzania - Poprawiono bezpieczeństwo (ulepszono DWMAPI DLL) - Ulepszono funkcje dotykowe dla Windows 7 - Naprawiono problem występujący podczas wyświetlania niektórych napisów DVD - Ulepszono funkcję przechwytywania gier: * Możliwość pracy z grami online * Możliwość pracy z aplikacjami zarówno 32 jak i 64 bitowymi * Przechwytywanie gry z równoczesnym przechwytem wydajności GPU - Zmieniono domyślną metodę normalizacji - Umożliwiono wybór zewnętrznych filtrów Source/Splitter dla uszkodzonych AVI/ASF - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania plików MP4/MOV - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania plików MKV - Naprawiono błąd z zapamiętywaniem pozycji odtwarzania w Liście odtwarzania, gdy jest dołączona - Poprawiono metodę otwierania podobnych plików - Zmodyfikowano działanie podczas płynnego odtwarzania (bez przerw) plików audio ---------------------------------------------------------- [1.5.39036] 2013/08/01 ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję przechodzenia do następnej/poprzedniej klatki kluczowej (Ctrl+Shift+Left/Right) + Dodano możliwość wyłączenia/uśpienia komputera po określonym czasie - Naprawiono niedziałającą funkcję przechowywania zakładek w pliku .PBF - Naprawiono problem z kolorami w funkcji przechwytywania obrazu z gier - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików WMA - Naprawiono problem z przechodzeniem do następnego pliku podczas odtwarzania niektórych plików MKV ---------------------------------------------------------- [1.5.39007] 2013/07/30 ---------------------------------------------------------- * W znaczący sposób ulepszono funkcję powtarzania w przedziałach A-B - Dodano okno dialogowe ustawień przedziałów powtarzania A-B - Dodano funkcję zapisu list powtarzania A-B do pliku .PBF - Dodano możliwość edycji list powtarzania A-B - Przypisano skrót klawiszowy "B" do powtarzania w przedziałach A-B - Dodano do funkcji powtarzania w przedziałach A-B możliwość ustawienia liczby pozący sposób ulepszono funkcję przechwytywania - Dodano funkcję przechwytywania ekranu w grach - Poprawiono okno wyboru realizacji przechwytywania ekranu - Możliwość przechwytywania do 60 klatek na sekundę - Naprawiono problem w menu rozszerzeń plików: ustanawianie skojarzeń plików w oknie odtwarzacza wykonywane jest automatycznie jako administrator - Poprawiono organizację w menu rozszerzeń plików: teraz rozszerzenia plików są posortowane alfabetycznie. - Naprawiono problem z nieprawidłowym przechowywaniem niektórych znaków podczas zapisywania pliku .ini - Naprawiono problem występującymi na niektórych PC z dziwnymi oznaczeniami czasowymi podczas modyfikacji zakładek i ich zapisywania - Naprawiono problem występujący podczas przełączania między wieloma monitorami; rozmiary pełnoekranowego odtwarzania mogą być różne na niektórych monitorach. - Naprawiono problem powodujący wyświetlanie pustych linii w napisach SMI - Naprawiono kilka problemów występujących podczas dekodowania H.264 - Naprawiono błąd powodujący, że niektóre napisy VobSub nie pojawiały się - Naprawiono problem z proporcjami w niektórych plikach WMV - Naprawiono problem z klawiszem ` w opcji automatycznego ukrywania skórki - Naprawiono problem, w którym w pewnych sytuacjach proces programu był zabijany - Ulepszono przetwarzanie Lyric - Dodano wsparcie dla audio AC3/DTS/AAC/MPEG/WMA Pro na wejściu urządzeń WDM - Dodano do wbudowanego dekodera audio możliwość dekodowania TTA/WavPack - Naprawiono kilka błędów występujących podczas dekodowania 10-bitowego wideo (Hi10P) - Naprawiono problem z animacją listwy głośności po włączeniu funkcji dodawania zaszumienia - Naprawiono problem, który powodował błąd kodeka Cyberlink przy odtwarzaniu niektórych plików z formatem LPCM na wyjściu - Naprawiono wolne uruchamianie odtwarzacza w razie braku połączenia z Internetem - Ulepszono wsparcie dla Apple Prores444 - Naprawiono, występujący w pewnych sytuacjach, problem z przechwytem podczas używania madVR - Naprawiono problem z parsowaniem niektórych plików m3u8 - Dodano do funkcji Paska zadań systemu Windows 7 odtwarzanie poprzedniego / następnego pliku - Naprawiono odtwarzanie uszkodzonych plików MKV ---------------------------------------------------------- [1.5.38562] 2013/06/25 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość pominięcia logo lub menu podczas odtwarzania DVD + Dodano możliwość przechwytywania klatek z zadanym interwałem (Ctrl+G) + Dodano możliwość ustawienia priorytetu filtrów dla każdych ustawień osobno + Dodano możliwość używania filtrów AviSynth + Dodano Direct3D9 Ex Overlay Mode - Naprawiono problem z głośnością występujący podczas używania wbudowanego renderowania dźwięku - Naprawiono błąd występujący w Windows XP podczas oglądania transmisji wideo z VMR9 Renderless - Naprawiono błąd z brakiem obrazu podczas korzystania z VMR7 Renderless w trakcie odtwarzania - Usprawniono ustawianie wartości dla logotypu nadawania (do 32) - Naprawiono problem, w którym plik wideo jest odtwarzany czasem dwa razy, jeśli ma więcej niż 10 rozdziałów - Naprawiono błędy występujące podczas odtwarzania niektórych plików OGG/Theora - Naprawiono błąd uniemożliwiający odtwarzanie niektórych plików MP4 - Naprawiono błędy występujące podczas odtwarzania niektórych plików MPEG2 TS - Naprawiono błąd występujący podczas wywoływania menu głównego nadawania, gdy rozdzielczość w pionie jest większa niż 600 - Naprawiono błędy występujące na wejściu audio z drugiego urządzenia - Naprawiono problemy występujące podczas wyświetlania tagów w napisach Ruby - Naprawiono problem z animacją w Listach odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.5.37776] 2013/05/15 ---------------------------------------------------------- * Zwiększono przepływność podczas prywatnego nadawania do 4M * Zwiększono liczbę osób podczas nadawania do 2000 * Dodano nadawanie osobistych reklam + Dodano wsparcie dla wideo 3D + Dodano wsparcie dla funkcji dotykowych dla Windows 7 i nowszych + Dodano funkcję przełączania strumieni do wbudowanych filtrów przetwarzania dźwięku + Dodano możliwość dodawania napisów z folderu wg ścieżki powiązanej z aktualnie odtwarzanym plikiem wideo + Dodano możliwość pomijania rozdziałów lub zakładek + Dodano możliwość przejścia w tryb uśpienia zamiast zamykania PC + Dodano możliwość przechowywania zakładek w pliku .PBF w tym samym folderze co plik wideo + Dodano do kompensacji przy odtwarzaniu obracanie dla plików Mov (Obsługuje tylko renderer, który wspiera obracanie; Pozycja obrazu i skalowanie -> Resetuj, aby zresetować pozycję obrazu.) + Dodano alternatywną czcionkę dla japońskiego i chińskiego Kanji (tylko w Windows innym, niż azjatycki...) + Dodano wsparcie audio PCM/AC3/DTS do przetwarzania w urządzeniach WDM - Naprawiono błąd menu kontekstowego występujący podczas rozpoznawania CD - Naprawiono problem z nie działającą funkcją przechwytywania, gdy nie został wybrany kodek audio lub wideo - Zastosowano poprawki dla niektórych operacji (np. rozciąganie wideo lub zmiana proporcji) podczas odtwarzania wideo - Ulepszono warunki użytkowania DXVA - Naprawiono problem z zapisem stacji nadawczych - Naprawiono problem z przechwytem do PNG - Dodano funkcję do tworzonego skrótu klawiszowego pokazującą okno dialogowe określonej domyślnej funkcji klawiszy, jeśli jest to jeden z domyślnych skrótów - Naprawiono błąd z logo występujący w specyficznym środowisku nadawania - Dodano możliwość ustawienia zawartości krótkiej informacji OSD (F5 > Podstawowe > Wiadomości na OSD) - Ulepszono obsługę Magnetic Windows (funkcję przyciągania do krawędzi / okna) - Ulepszono odtwarzanie AVCHD - Naprawiono problem z przeszukiwaniem występujący w niektórych plikach MKV - Poprawiono proces korzystania z preferowanego języka (napisy / audio) - Naprawiono problem z odtwarzaniem plików OGM - Naprawiono błąd z nieprawidłowym rozpoznawaniem niektórych formatów napisów - Zmodyfikowano wykorzystywanie wielowątkowego przetwarzania przestrzeni kolorów - Naprawiono problem z zamrażaniem ekranu podczas dekodowania niektórych plików WMV2 - Naprawiono problem z nie działającym podglądem miniatur na pasku nawigacji podczas odtwarzania DVD - Naprawiono problem z zanikaniem obrazu podczas odtwarzania niektórych tytułów DVD - Naprawiono problem występujący podczas korzystania z wejścia audio z drugiego urządzenia - Ulepszono obsługę tagów Ruby - Naprawiono problem z wyświetlaniem podglądu miniatur - Zmieniono niektóre priorytety wbudowanego kodeka audio - Naprawiono problem z przechodzeniem do następnej klatki podczas korzystania z madVR - Naprawiono błąd powodujący nie pojawianie się niektórych napisów IDX/Sub - Zintegrowano zarządzanie zakładkami i rozdziałami - Ulepszono edycję zakładek - Naprawiono błąd występujący podczas nadawania w określonych warunkach ---------------------------------------------------------- [1.5.36205] 2013/03/20 ---------------------------------------------------------- + Dodano na pasek nawigacyjny funkcję wyświetlania miniatur w pozycji myszki + Dodano możliwość oglądania "Daum TV" na żywo dla aplikacji Android Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z http://blog.daum.net/ahahvideo/17946441 - Naprawiono problem z niedziałającym logo w trybie nadawania - Naprawiono brak możliwości odtwarzania uszkodzonych plików AVI - Naprawiono bład występujący podczas przetwarzania przestrzeni kolorów NV12 - Podwojono rozmiar miniatur w zakładkach - Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem napisów w specyfikacji Ruby - Poprawiono raportowanie błędów czatu ---------------------------------------------------------- [1.5.36073] 2013/03/12 ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję odtwarzania z FTP + Dodano możliwość nawigacji pomiędzy folderami w Liście odtwarzania + Dodano prywatne mobilne (komórka) funkcje transferowe (późniejsze oglądanie programu) - Ulepszono funkcję powtarzania AB - Ulepszono obsługę podręcznego menu stylu radio - Naprawiono błąd wyświetlania czasu podczas odtwarzania dla niektórych plików TS - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Poprawiono przetwarzanie przestrzeni kolorów - Poprawiono przetwarzanie napisów SRT - Ulepszono obsługę UTF-8 - Dodano możliwość wyświetlania stanu zasilania ---------------------------------------------------------- [1.5.35491] 2013/02/05 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem z odtwarzaniem Flash'a - Dodano możliwość blokowania skryptu czatu ---------------------------------------------------------- [1.5.35431] 2013/01/24 ---------------------------------------------------------- * Wprowadzono poprawki we Wbudowanym dekoderze CUDA - Naprawiono problemy z uruchomieniem po zainstalowaniu najnowszej wersji Flash - Naprawiono problem występujący podczas przechwytu z kompresją wideo Vorbis - Naprawiono problem z synchronizacją w niektórych środowiskach - Przeniesiono proces automatycznej aktualizacji do wyjścia z programu ---------------------------------------------------------- [1.5.35188] 2013/01/11 ---------------------------------------------------------- + Dodano warunek "Równe" do kryteriów auto zarządzania konfiguracją + Dodano funkcję wsparcia Pixel Shader z madVR + Dodano wsparcie dla napisów Sup (Blu-ray) + Dodano możliwość odtwarzania plików MP3 z tekstami Lyrics + Dodano wsparcie dla napisów DIVX (XSUB) + Dodano możliwość zamiany kanałów stereo + Dodano możliwość ustawiania folderów przechwytywania w jednym miejscu (F5 -> Folder przechwytu) - Naprawiono błąd w odzwierciedlaniu synchronizacji napisów - Poprawiono nieprawidłową pracę podczas odtwarzania niektórych plików BIK - Poprawiono błędy występujące w napisach DVD i menu DVD podczas używania DXVA2 - Usprawniono obsługę Pixel Shader - Ulepszono obsługę logo - Wbudowany dekoder DXVA jest teraz domyślnie włączony - Dodano wsparcie dla Daum Cloud https - Ograniczono zakładki do 2000 - Ulepszono warunki doboru automatycznego zarządzania konfiguracją ---------------------------------------------------------- [1.5.34665] 2012/11/20 ---------------------------------------------------------- - Poprawiono przechwytywanie wideo z więcej niż 3 kanałami audio - Poprawiono przechwytywanie wideo do formatu MP4 - Poprawiono dekodowanie niektórych plików AAC - Naprawiono problem z kodekiem H.264 podczas nadawania - Naprawiono problem z rozpoczęciem odtwarzania, gdy w nazwie pliku jest "%20" - Naprawiono problem z ustawieniami domyślnymi programu dla systemu Windows 8 - Naprawiono błędy z odzwierciedlaniem synchronizacji napisów - Naprawiono błąd występujący w niektórych środowiskach podczas zmiany rozmiaru - Naprawiono problem z dużym zużyciem pamięci podczas wyświetlania specyficznych napisów ASS/SSA - Dodano możliwość zarezerwowania dostępnej przestrzeni dla wyjścia napisów - Naprawiono problem z brakiem dźwięku w niektórych środowiskach podczas używania Korektora - Naprawiono problem powodujący nieprawidłową pracę ze względu na brak zasobów podczas dłuższego nadawania ---------------------------------------------------------- [1.5.34329] 2012/10/12 ---------------------------------------------------------- - Usprawniono obsługę stratnych plików ASF - Poprawiono obsługę skrótów klawiaturowych definiowanych przez użytkownika - Naprawiono problem z nieprawidłową obsługą niektórych napisów UTF8 - Ulepszono obsługę preferowanego język audio - Naprawiono problem z szybkim przeszukiwaniem w niektórych plikach FLV - Naprawiono błąd czasu odtwarzania w urządzeniach WDM/CAM/BDA - Ulepszono obsługę tagów w napisach SMI - Naprawiono problem ze zmianą położenia kursora myszki podczas przechwytu ekranu - Poprawiono ustawienia opcji kodowania H.264 - Ulepszono odtwarzanie plików audio .TAK - Ulepszono opcje usuwania przeplotu ---------------------------------------------------------- [1.5.34115] 2012/09/11 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem z migotaniem napisów podczas zmiany rozmiaru ekranu - Naprawiono migotanie loga podczas używania skórki w trybie Direct3D 9 - Poprawiono kolor tła i dodano dodatkowe elementy w Nawigatorze po plikach - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania niektórych plików MPEG TS - Naprawiono problem z najnowszą wersją Adobe Flash Player - Naprawiono problemy z synchronizacją napisów SMI ---------------------------------------------------------- [1.5.34023] 2012/08/16 ---------------------------------------------------------- - Poprawiono dekodowanie plików H.264 - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania MPEG2 - Naprawiono błędne informacje o czasie odtwarzania w plikach FLV - Naprawiono problemy z odtwarzaniem niektórych plików MP4/MOV ---------------------------------------------------------- 1.5.33948] 2012/07/26 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono błąd występujący w trakcie zmiany skórki w preferencjach - Naprawiono błąd występujący podczas otwierania niektórych URL w protokole HTTP - Naprawiono błąd występujący podczas otwierania po zatrzymaniu niektórych URL w protokole HTTP - Naprawiono problem z zaszumieniem podczas przyspieszania odtwarzania ---------------------------------------------------------- [1.5.33869] 2012/07/17 ---------------------------------------------------------- # Poprawiono problem z odtwarzaniem MP4 występujący w poprzedniej wersji - Naprawiono niektóre problemy z eksperymentalnym podwójnym usuwaniem klatek przeplotu - Naprawiono problem z powolną nawigacją w trakcie transmisji - Poprawiono problem z nadmiernym zużyciem CPU podczas ustawiania zmian kompresji transmisji ---------------------------------------------------------- [1.5.33820] 2012/07/13 ---------------------------------------------------------- + Dodano funkcję odtwarzania kanałów RSS + Dodano warunki AND do kryteriów automatycznego zarządzania konfiguracją + Dodano opcję ignorowania tagów dla efektów napisów - Naprawiono błędy w odtwarzaniu plików MPEG TS - Naprawiono problem z nie działającą poprawnie funkcją obracania obrazu - Naprawiono problem z odczytem napisów, gdy nie mają rozszerzenia filmu - Naprawiono problem z kolorem napisów DVB - Naprawiono problem z zatrzymaniem odtwarzania podczas nadawania - Naprawiono problem z plikami OGG - Naprawiono problem z napisami osadzonymi w MKV - Naprawiono problem z zanikaniem obrazu zniknie podczas dekodowania H.264 ---------------------------------------------------------- [1.5.33573] 2012/05/24 ---------------------------------------------------------- # Dodano możliwość odtwarzania zaraz po uruchomieniu (Podstawowe -> Podczas uruchamiania) + Dodano możliwość sortowania pozycji odtwarzania wg rozszerzenia pliku + Dodano możliwość dekodowania RealMedia za pomocą dekodera FFmpeg + Dodano dekoder Intel Indeo 4/5 + Dodano funkcję kopiowania napisów do schowka + Dodano położenie Góra/Dół dla napisów stereoskopowych 3D + Dodano do Listy odtwarzania funkcję zachowania czasu odtwarzania + Dodano metodę skalowania anizotropowego VMR9/EVR + Dodano funkcję do Nawigatora po plikach umożliwiającą odtwarzanie wszystkich plików powiązanych z folderem - Naprawiono problem z gaśnięciem ekranu podczas odtwarzania w 8-bitowej głębi kolorów - Naprawiono problem z pozycją zintegrowanych napisów podczas używania funkcji poprzednie/następne - Poprawiono błędy występujące podczas odtwarzania niektórych plików ASF - Dodano skrót klawiaturowy ALT+K do przełączania obracania ekranu - Dodano możliwość ustawienia wartości dla synchronizacji audio (Shift+<,>) (F5-> Audio-> Krystalizacja-> kontrola synchronizacji) - Dodano możliwość zachowania zmian po synchronizacji napisów/audio - Dodano komunikaty i informacje ukazujące się podczas zmiany wyświetlania napisów 3D - Udoskonalono przetwarzanie stylów napisów ASS/SSA - Poprawiono szybkość działania stacji nadawczych - Poprawiono przechwyt obrazów dla niektórych urządzeń wyjściowych - Poprawiono wątki dekodowania dekodera ProRes - Naprawiono problem z napisami na DVD - Naprawiono błąd powodujący odtwarzanie pliku MPEG2 z DXVA w niepełnym wymiarze czasu - Naprawiono błąd występujący podczas przetwarzania RAW wideo - Poprawiono błędy występujące w trybie Direct3D 9Ex Flip i udoskonalono przetwarzanie - Poprawiono otwieranie plików Part RAR - Naprawiono problem występujący podczas odtwarzania Audio CD ---------------------------------------------------------- [1.5.32007] 2012/02/22 ---------------------------------------------------------- # Zastąpiono synchronizację audio 0.1 sek. (Shift +>, <) na 0,02 sek. + Dodano możliwość zapamiętania pozycji odtwarzania na Liście odtwarzania * + Dodano funkcję powtarzania AB dla aktualnego napisu - Naprawiono błąd zatrzymywania się DVD podczas odtwarzania - Naprawiono błąd dekoderów CUDA/QuickSync występujący podczas dynamicznej zmiany rozmiaru obrazu - Naprawiono problem z położeniem na ekranie niektórych napisów ASS/SSA - Naprawiono błąd na wyjściu Video Renderer - Naprawiono problem z rozdziałami w Blu-ray - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania plików ASF * Bardzo dobra funkcja, jeśli używasz PotPlayera do kilku list odtwarzania. PotPlayer zapisuje następujące wartości powiązane z plikiem listy odtwarzania po zakończeniu odtwarzania pliku: - wartość "start" do zapamiętania ostatniej pozycji odtwarzania pliku (ostatnia odtwarzana klatka pliku) (aby włączyć tę funkcję musisz zaznaczyć opcję "Zapamiętaj pozycję odtwarzania w Liście odtwarzania" w Odtwarzanie -> Lista odtwarzania); - wartość "playname" (nazwa ostatnio odtwarzanego pliku) zapamiętuje, który plik był ostatnio odtwarzany w powiązaniu z Listą odtwarzania (ostatni odtwarzany plik zostanie odtworzony automatycznie, gdy lista zostanie wybrana za pomocą PPM -> menu Albumy i Ulubione. ---------------------------------------------------------- [1.5.31934] 2012/02/06 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość przejścia na początek aktualnego napisu + Dodano przestrzeń kolorów IMC1 ~ IMC4 + Dodano dekoder Intel QuickSync (wsparcie MPEG1/2, H264/AVC, WMV3, VC1) * + Dodano dekoder Nvidia CUDA (wsparcie MPEG1/2, H264/AVC, VC1) + Dodano możliwość przechodzenia po rozdziałach Blu-ray + Dodano możliwość wyboru metody odtwarzania Blu-ray + Dodano możliwość ustawienia niestandardowego rozmiar ekranu podczas rozpoczynania odtwarzania wideo + Dodano wbudowany dekoder LPCM + Dodano możliwość określenia przezroczystości w Nawigatorze po plikach + Dodano możliwość zmiany nazwy plików na liście odtwarzania + Dodano możliwość odtwarzania następnego pliku po wystąpieniu błędu + Dodano polecenia dla skórek CMD_VIDEO_CODEC_SIZE_MESSAGE, CMD_VIDEO_BIT_RATE_MESSAGE, CMD_VIDEO_OUT_SIZE_MESSAGE, CMD_VIDEO_OUT_FPS_MESSAGE, CMD_SYSTEM_TIME_MESSAGE + Dodano limit ustawiania rozdzielczości do warunków korzystania z DXVA + Dodano wsparcie WMV9 VLD we wbudowanym dekoderze DXVA + Dodano funkcję wyświetlania w Albumach/Ulubionych historii ostatnio otwieranych plików + Dodano możliwość zmiany rozmiaru cienia i dopasowania konturu napisów w stosunku do przekątnej ekranu - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików TS - Ulepszono obsługę priorytetów filtrów - Użytkownik może samodzielnie modyfikować podstawowy rozmiar okna - Poprawiono błąd występujący podczas wyboru kodeków audio FLAC - Naprawiono problem reakcji myszki w Nawigatorze po plikach - Zmieniono domyślne ustawienie wbudowanego dekodera audio WMA - Naprawiono problem z synchronizacją we wbudowanych kodekach WMV DMO podczas przeszukiwania - Zmieniono wbudowany dekoder MPEG audio na standardowy FFmpeg Float - Naprawiono problem z synchronizacją kodeka FFmpeg audio - Naprawiono błąd wbudowanych dekoderów występujący podczas odtwarzania H.264 DXVA - Poprawiono obsługę plików RAR - Poprawiono określenie przeplotu dla WDM - Dodano przetwarzanie wielu ścieżek audio na wyjściu do wbudowanych splitterów ** - Dodano instrukcje wsparcia AVX do wbudowanego dekodera - Poprawiono błąd uniemożliwiający odtwarzanie uszkodzonych plików ASF - Usprawniono obsługę menu Albumy/Ulubione - Modyfikacja zmiany obrysu/cienia napisów w zależności od ich wielkości - Usprawniono funkcję wznawiania odtwarzania DVD - Naprawiono problem z ikoną na pasku zadań podczas przechwytywania obrazu * Wymaga procesora Intel Sandy Bridge ** Podczas korzystania z wbudowanego splittera (np. z plikami .avi, które mają kilka ścieżek audio), jeśli chcesz zobaczyć/wybrać dostępne ścieżki audio, musisz zaznaczyć opcję "Na wyjściu wiele ścieżek audio" za pomocą F5 -> Kodeki i filtry -> Filtry źródłowe i Splittery -> [...]. Po zaznaczeniu tej opcji podczas odtwarzania filmu będzie możliwość zobaczenia/wybrania dowolnej ścieżki audio za pomocą opcji PPM -> Filtry -> Menu źródła. ---------------------------------------------------------- [1.5.30857] 2011/12/15 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość przenoszenia plików na liście odtwarzania (Ctrl+Up/Down, Ctrl+LPM) + Dodano możliwość dodawania odstępów czasowych do pomijania odtwarzania - Ulepszono niektóre funkcje przechwytywania wideo / ekranu - Naprawiono problem uruchamiania instalacji w trybie administratora - Poprawiono błąd generatora VMR9 Renderless powodujący w niektórych PC migotanie podczas odtwarzania - Poprawiono synchronizację plików H.264 podczas odtwarzania - Dodano wsparcie wbudowanych napisów dla ASF - Dodano wsparcie Apple ProRes Codec - Poprawiono problem ze zgodnością dekodera DivX H.264 - Naprawiono problem występujący podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Naprawiono błąd czasowego cofania się HD H.264 podczas nadawania w niektórych systemu - Usunięto problem występujący podczas nadawania High-definition H.264 - Poprawiono błąd czasu wykonania występujący w niektórych PC - Zmieniono przestrzeń kolorów dla niektórych kart graficznych - Naprawiono problem z brakiem dźwięku podczas odtwarzania skryptów Avisynth - Naprawiono problem z tagami Ruby w napisach - Naprawiono problem z brakującym audio w niektórych plikach MP4/MOV - Zaktualizowano wbudowane dekodery - Usunięto problem ze specyficzną pozycją napisów ASS/SSA - Naprawiono błąd przesunięcia ekranu podczas uruchamiania - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania zmodyfikowanych plików TS - Zmodyfikowano nie działające napisy dla Blu-ray w nieprzezroczystym polu - Naprawiono błąd dający fałszywe odczucie czasu odtwarzania w niektórych plikach MP3/MOV ---------------------------------------------------------- [1.5.29996] 2011/10/31 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość konfiguracji własnych schematów kolorów w trybach RGB/YUV - Naprawiono problem z rozpoznawaniem ścieżki AAC w plikach TS MPEG2 - Naprawiono problem ze współczynnikiem proporcji dla określonych plików MPEG2 - Ulepszono proces przesyłania plików Listy odtwarzania do Kosza ---------------------------------------------------------- [1.5.29917] 2011/10/17 ---------------------------------------------------------- + Dodano możliwość dostosowania synchronizacji audio / video w trakcie nadawania + Dodano opcję poprawy funkcji dolnego marginesu, gdy nie jest używany filtr przetwarzania wideo - Naprawiono problem z wymuszaniem dolnego marginesu dla napisów na pełnym ekranie - Naprawiono problem z DXVA dla transmisji HDTV - Poprawiono błąd występujący po lewej stronie ekranu przy powiększaniu 0,5x - Naprawiono problem z podłączeniem niektórych strumieni podczas odtwarzania mediów w czasie rzeczywistym - Poprawiono obsługę list odtwarzania asx / pls - Poprawiono błąd występujący podczas odtwarzania VC1 z DXVA ---------------------------------------------------------- [1.5.29795] 2011/09/28 ---------------------------------------------------------- - Poprawiono wsparcie dla plików RAR - Dodano opcję automatycznego ignorowania tagów
w napisach SMI - Dodano wsparcie dla plików ponad 500 MB Rar/Zip - Ulepszono funkcję informacji o odtwarzanym pliku - Poprawiono modulację nadawanego dźwięku - Poprawiono dziwny problem występujący w niektórych napisach ASS/SSA - Poprawiono błędne odtwarzanie napisów występujące podczas wznawiania odtwarzania - Poprawiono błąd z pamięcią na wyjściu w stacjach nadawczych ---------------------------------------------------------- [1.5.29601] 2011/09/06 ---------------------------------------------------------- - Usprawniono wyświetlanie napisów na wyjściu - Naprawiono problem występujący podczas odtwarzania FLV - Naprawiono problem występujący podczas przechwytu wideo za pomocą z kodeka H.263 + - Naprawiono problem złego wyświetlania długich napisów - Naprawiono problem synchronizacji plików MPEG1 - Naprawiono problem synchronizacji dla określonego pliku - Dodano możliwość pominięcia wyświetlania ekranu z kamery - Naprawiono problem ze zbyt długim czasem dodawania plików do listy odtwarzania - Poprawiono dekodowanie H.264 z Thread Frame - Naprawiono problem przechodzenia po klatkach w EVR Custom Present - Dodano możliwość przechwytywania przezroczystych okien - Naprawiono problem z odtwarzaniem strumienia OGG ---------------------------------------------------------- [1.5.29332] 2011/08/11 ---------------------------------------------------------- - Zmodyfikowano nie działające ustawienia zewnętrznego splittera ASF - Poprawiono podłączanie wideo VC1 w najnowszej wersji CyberLink Decoder - Naprawiono błąd nie pozwalający na zmianę rozmiaru wideo podczas korzystania z DXVA - Ulepszono odtwarzanie plików HTTP - Zmieniono domyślne kodeki WMV1, WMV2 - Naprawiono problem synchronizacji niektórych plików z DXVA - Poprawiono błąd powodujący brak płynnego odtwarzania przy korzystaniu z Thread Frame - Poprawiono metodę znajdowania podobnych plików ---------------------------------------------------------- [1.5.29162] 2011/07/29 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem z synchronizacją odtwarzania niektórych plików H.264 - Zmieniono ustawienia domyślne usuwania przeplotu (aby rozwiązać problemy z jakością) - Usunięto błąd skrótu klawiaturowego odpowiadającego za faktyczne funkcje - Dodano resetowanie zapowiedzi rozmów i transmisji stacjonarnych w funkcji czatu - Zmieniono listę plików stacji nadawczych, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ---------------------------------------------------------- [1.5.29148] 2011/07/28 ---------------------------------------------------------- + Dodano wsparcie dla wirtualnego wyjścia słuchawkowego / Surround / Dolby + Dodano funkcje definiowania przez użytkownika DVD Navigator / HDTV Demuxer + Dodano odtwarzanie audio AMR + Wbudowano Splitter MPEG2 TS kodeka AAC LATM + Dodano wsparcie dla napisów stereoskopowych Frisco Pixar + Dodano wsparcie dla plików MXF - Poprawiono wsparcie dla MP4/MOV EAC3 - Poprawiono odtwarzanie H.264, MPEG2 Video - Naprawiono problem z H.264 DXVA w Intel GMA 4500 - Ulepszono funkcje odtwarzania plików WTV - Naprawiono instalację plików Unicode - Poprawiono błędy w odtwarzaniu niektórych plików MP4/MOV - Poprawiono prędkość odtwarzania mediów za pomocą HTTP Live Streaming - Poprawiono problem występujący podczas odtwarzania Pot TV video - Ustawienia rozdzielczości transmisji można dowolnie modyfikować - Poprawiono problemy z odtwarzaniem niektórych plików audio LPCM - Naprawiono problem z przeplotem podczas odtwarzania plików AVI - Poprawiono dekodowanie plików ACM Vorbis - Dodano możliwość wyboru zewnętrznego ASF / FLV Source / Splitter - Dodano możliwość wyboru wątku przetwarzania FFmpeg - Poprawiono problem z odtwarzaniem niektórych plików MP4 - Zastosowano poprawki dla madVR i HaaliVR - Naprawiono problem z działaniem H.264 DXVA na niektórych kartach Intela - Poprawiono proces dekodowania DXVA - Naprawiono problem z zaszumieniem podczas dekodowania ponad 9-bit H.264 - Naprawiono problem z odtwarzaniem audio CD - Dodano możliwość dostosowania ustawień myszki - Naprawiono niektóre problemy ze stacjami nadawczymi - Poprawiono bezpieczeństwo czatu - Poprawiono problem z wyświetlaniem specjalnych znaczników w chatroomie ---------------------------------------------------------- [1.5.28160] 2011/05/04 ---------------------------------------------------------- + Dodano wsparcie dla wirtualnego wyjścia słuchawkowego / Surround / Dolby + Dodano funkcje definiowania przez użytkownika DVD Navigator / HDTV Demuxer - wsparcie dla MP4/MOV EAC3 - Poprawiono odtwarzanie H.264, MPEG2 Video - Naprawiono problem z H.264 DXVA w Intel GMA 4500 - Ulepszono funkcje odtwarzania plików WTV - Naprawiono instalację plików Unicode - Poprawiono błędy w odtwarzaniu niektórych plików MP4/MOV - Poprawiono prędkość odtwarzania mediów za pomocą HTTP Live Streaming ---------------------------------------------------------- [1.5.28069] 2011/05/02 ---------------------------------------------------------- - Wsparcie EAC3 w MP4 - Poprawiono odtwarzanie H.264, MPEG2 Video - Naprawiono problem z H.264 DXVA w Intel GMA 4500 - Ulepszono funkcje odtwarzania plików WTV - Naprawiono instalację plików Unicode ---------------------------------------------------------- [1.5.28025] 2011/04/29 ---------------------------------------------------------- - Naprawiono problem z wyjściem NV12 rendererów Direct3D9/OpenGL - Naprawiono problem DXVA z H.264 dla CPU Sandy Bridge - Naprawiono problem z prostym otwieraniem plików - Naprawiono problem z kompatybilnością podczas korzystania z zewnętrznego dekodera DXVA ---------------------------------------------------------- [1.5.28013] 2011/04/28 ---------------------------------------------------------- + Dodano kodeki FFmpeg-MT (MPEG4, VP3, Theora, HuffYUV) + Dodano współpracę kart ATI Radeon HD 6xxxx z MPEG4 DXVA (nie idealna) + Dodano akcelerację DXVA w Vista/Win7 niezależnie od rodzaju przetwarzania + Dodano odtwarzanie mediów za pomocą HTTP Live Streaming + Dodano kodeki RealVideo + Dodano Video Renderer Direct3D9 + Dodano Video Renderer OpenGL - Fixed a problem that priority setting of the source filter is not valid - Naprawiono problem z DXVA w plikach WMV3 - Naprawiono problem z identyfikacją tagów napisów - Poprawka dla niektórych kart VGA DXVA dla H264 - Poprawiono błąd synchronizacji napisów - Zwiększono wielkość przetwarzanych napisów z 2MB do 5MB - Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych plików MP4 - Poprawiono brak zgodności BASS występujący na niektórych komputerach - Poprawiono problem występujący podczas akceleracji sprzętowej H264 - Poprawiono błąd nieprawidłowego działania zakładek - Poprawiono błąd przechwytu występujący w niektórych kartach - Naprawiono problem zgodności H264 DXVA dla niektórych kart VGA GMA - Ulepszono moduł automatycznej aktualizacji i szybkość reakcji ---------------------------------------------------------- [1.5.27313] 2011/03/22 ---------------------------------------------------------- +Added support of album art visual effects +Added the ability to set font of the dialog box +Added Support for ASS/SSA subtitles with animated features -Changes in visual of album art -Support for a few album art functions (with mouse click to switch) -Fixed error problem of high resolution video recording -Some fixs while playing VC-1 files -A specific support for WMA audio decoder to fix some problems -Fixed error problem while closing the program -Fixed a problem that some fonts invisible in font selection -Added an option to show bookmarks on navigation bar -Fixed a problem that does not recognize bookmarks on some MP4 files -Some fixs for subtitles which has problem of broken characters -Fixed issue of manually subtitle edit while watching analog tv -Fixed a problem that audio input of second audio device does not work on some PCs -Some fixs in shortcuts -Bug fixed in ASS/SSA subtitles handling -Fixed problems while playing some FLV files -Added MKV files basic track processing function -Fixed connection problem of CyberLink VC1 decoder -Support for TAK audio files -Chat restriction for temporary users -Change nickname after the synchronized -Report on user nickname linkage -Added a menu item that send to blacklist automatically ---------------------------------------------------------- [1.5.26392] 2011/01/06 ---------------------------------------------------------- +Added support of BIK files +Added display album cover while playing music +Added the ability to set temporary storage folder +Added remember finished action function -Fixed audio playback problem of MP4 files -Improved INI file handling -Added an option to playlist settings to show file extension -Some changes in subtitles handling -Fixed green screen problem on Nvidia cards while playing H264 videos with DXVA -Bug fixed in EAC3 PassThrough -Bug fixed in visualization -Some AAC audio support -Ban for Simple user ID from chat ---------------------------------------------------------- [1.5.26143] 2010/12/14 ---------------------------------------------------------- +Added 0.1 second adjust to AB repeat function +Added auto delete bookmark function -Fixed a problem where AB repeat display incorrectly -Fixed problems in multi-core video processing -Improved motion blur feature -Improved file delete function -Fixed a problem that RT subtitle file could not handle properly -Fixed problems while playing FLV video files -Optimize RTSP playback -Chat management page changes reflect at real-time -Fixed a bug with other users in chat -Fixed inconsistency in the user name and nickname ---------------------------------------------------------- [1.5.25819] 2010/11/25 ---------------------------------------------------------- +Added a new skin +Added a control panel feature (Its currently included in the new skin) +Added Custom color theme feature +Added motion blur function -Fixed a problem that the album disappear from specific condition -Fixed a problem that the control panel does not disappear when minimized -Fixed in stored login information -Fixed screen tearing issues of some ASF file playback -Fixed compatibility issueS of HDTV playback with using DXVA and subtitles -Fixed a problem that where the extension disconnected ---------------------------------------------------------- [1.5.25705] 2010/11/18 ---------------------------------------------------------- +Added the ability to play DVDs for playback on the previous position -Changed adjustment based on the modification of window size control -Fixed a problem that where the overlay mixer is in use without subtitles -Changed multiple execution live and mini to operate individually ---------------------------------------------------------- [1.5.25642] 2010/11/11 ---------------------------------------------------------- +Added image overlay on screen feature (Direct3D, LayeredWindow) +Added translucent skin function mode +Added file information feature to playlist +Added auto-login feature +Added RTSP protocol +Added chat ban function -Fixed a problem that some videos did not work with Winamp DSP plug-in modification -Changed some shortcuts -Built-in codecs as default for WMV7/8/9 -Fixed a problem that some PC were terminated when mouse right button is pressed -Slideshow of visualization output can be modified -Fixed in some novelties SRT subtitle reading -Some fixs that occured while playing MPEG2 files -Fixed a problem that when often search stopped while playing a .MP4 file -Some fixs for Win Vista to allows more control -Fixed a problem in Built-in subtitles that when often search stopped while playing a .mkv file -Some fixs for built-in PAL DVD playback codec or problem behaviors -Fixed a problem that INI saving operation was over environmental management -Fixed H264 DXVA problem while watching TV or Video recording -Fixed a problem that screen horde of DV files when double sound track playing -Fixed a problem in bookmark -Fixed a related broadcast problem ---------------------------------------------------------- [1.5.24134] 2010/09/08 ---------------------------------------------------------- -Fixed a problem that where subtitles does not come out from a part of MP4 file -Fixed a problem that EVR did not click when using DVD menu -Fixed a temporary noise problem -Fixed Pixel shader problem while watching digital TV -Other bug fixes -Change Color Space (YUY2, NV12, YV12 moderately optional) -Changed ini file saving to unicode ---------------------------------------------------------- [1.5.23965] 2010/08/30 ---------------------------------------------------------- +Added move video window to screen center while starting playback +Added retain subtitles bottom margin feature +Added directly save DHTV stream +Added a command line parameters (/autoplay) +Added ability to use Direct3D 9Ex +Added Font smooth overall output function +Added GIF logo features for broadcasting +Added Flash File (SWF format) logo features for broadcasting (32-bit) -Fixed broadcasting buffer problems -Fixed audio problem for some MP4 files -Logo to be used to modify animated GIF images -Fixed a problem that broadcasting logo PNG alpha channel was handled incorrectly -Fixed a problem that the program did not run on older CPU -Fixed a problem while temporary files are deleted -Fixed a skin problem that mouse did not work in the area of treatment -Added Preffered audio option -Added Subtitles force left-aligned option -Fixed some H264 TS file playback recognition problems -Fixed refresh issues of file association -Fixed bookmarks/chapters identify display problems -Fixed ARGB -> YV12 color conversion error problem -Fixed aspect ratio calculation problem when using EVR renderer -Fixed Intel GMA-HD video card black screen problem with using DXVA -Fixed playlist sort problem -Fixed invalid argument error problem that occured in some computer -Fixed some VC-1 encoded video playback that can not be decoded with DMO -Fixed some problem in DTS and DTS-HD ---------------------------------------------------------- [1.5.23336] 2010/07/26 ---------------------------------------------------------- +Add search function to the play list +Add repeat setting function -Fixed some memory error problem while broadcasting running -Fixed broadcasting sync problem while recording -Fixed a problem while adding files to playlist from explorer -Fixed a problem that mouse cursor does not hide automatically -Winamp playback video link correction -Fixed a problem that the file can not open if folder has hidden attribute ---------------------------------------------------------- [1.5.23312] 2010/07/22 ---------------------------------------------------------- +Add DVD playback speed +Add a custom volume adjustment +Add a pointer to hover in the search bar to display time information +Add a shutdown feature at a specific time +Add frame playback delay +Add automatic identification interlaced scanning of TV Movies +Add VP8 coding support +Add WebM playback +Add WebM Play recording +Add analog TV time positioning functions +Add next generation EAC3, TrueHD, DTS-HD MA through functional +Add subtitles border transparent function +Add in the Configuration Manager that can automatically switch the standard audio mode +Add saving subtitles named filmname +Add subtitles Fade effect function +Add Trying to load the subtitle file folder if there are no matching subtitles available +Add a built-in audio renderer (cross-fade function) +Add time limit of subtitle function +Add FLAC source filter selection +Add FLAC audio codec selection -Improved the inter-word tagging subtitles -Fixed some MP4 files audio playback problems -Fixed some damage AVI playback problems -Fixed issues with switching to madVR renderer -Changes in to the individual computer program to play H.264 suspended animation issues -Fixed initialization specific album art problem -Fixed position of each switch configuration state of preservation -Fixed deadlock issue procedural security measures -Fixed adjust speed when broadcast can not be played in the current location -Improved special broadcast buffer mode -Improved external decoder subtitle synchronization -Fixed DVB machine FusionHDTV Express search problems -Fixed playing MPEG file locking problem -Fixed related skin issues -Improved broadcast buffer mode -Fixed some problems in the setting screen on Vista -Fixed in TV card/full-screen game/broadcast problem -Fixed audio track switching BDA issue of machine flexibility -Fixed some MP4 files subtitles synchronized issues -Fixed problem when more than 3 audio tracks in AC3 SPDIF output compression -Fixed sound problem with the noise on broadcasting -Fixed invalid position of subtitles output word spacing settings -Fixed audio decoder playback delays on 64-bit system -Fixed failure menu shortcuts -Fixed deleting some temporary files -Fixed screen using with keyboard shortcuts to minimize -Fixed screen tearing play problem in some MPEG2 files -Fixed MPEG2 <-> H.264 can not be converted to play in the BDA issue -Fixed security of chat module -Other bug fixes ---------------------------------------------------------- [1.5.22243] 2010/06/03 ---------------------------------------------------------- -Update Built-in Codecs -Adjust some default settings -Other bug fixes -------------------------------------------------- -------- [1.5.22219] 2010/06/01 -------------------------------------------------- -------- -Remake DRM -Fixed EVR CP 60-frame playback problem -Some fixs -------------------------------------------------- -------- [1.5.22204] 2010/06/01 -------------------------------------------------- -------- * Re-configure the form design parameters * Simplified main menu + Add subtitles Fade Effect + Add captions to the output surface mode features in the map + Add MadVR renderer + Add Play online media positioning function when the slider + Add playlist album features + Add playlist function temporary queue + Add MultiThread H.264 multi-threaded decoding + Add playlist tabs + Add to display file information MediaInfo components + Add a form to set the translucent feature + Add images 90-degree rotation + Add images migration functionality + Add Windows7 Taskbar support + Add bookmark function to display thumbnails + Add record format can be saved as ASF, OGV format + Add self-closing feature when play finished + Add a custom boot size function + Add file navigator + Add to open the streamlined menu + Add function to view the summary information + Add a voice filter process can be immediately reset function - Updated built-in decoder - Fixed some problems can not load subtitles - Fixed can not load the first two drives in the subtitle problem - Update VMR9 without rendering and rendering renderer EVR Recommended - Enhanced (MPEG, NSV, OGG, REAL, MP4) file playback - Support for simultaneous recording of two or more media video - Enhance the seamless playback - To improve the video, audio processing - Improved video recording - To improve the frame rate processing demand - Improve the DXVA decoder - Fixed some special H.264 files after sliding the screen Loss - Fixed output HD-DVD's subtitles high CPU utilization problem - Fixed use of images in a specific ratio of the screen is lost when cutting issues - Open similar documents to improve the logic - Adjust the Vista or Windows7 of VMR7, VMR9, EVR mode distribution - Can edit subtitles cover - Detailed information output mode - To improve the Explorer file association - Some PC play a specific broadcast lead to CPU 100% occupancy rate of - Fixed some functional problems for the broadcast of the invalid - Modify the image filter in use immediately reset function - Fixed the screen output ratio imbalance - Fixed other known issues ---------------------------------------------------------- [1.4.20906] 2010/04/15 ---------------------------------------------------------- + Daum CI (Corporate Identity) change ---------------------------------------------------------- [1.4.20896] 2010/04/09 ---------------------------------------------------------- + Broadcasting adjusted to be uniform in quality than - Star League video search had occurred during error correction - Some have reported on the air due to the problem was reentering gangtoehu -------------------------------------------------- -------- [1.4.20879] 2010/03/02 -------------------------------------------------- -------- - Html tag when using a chat ban - Chat room error improvement -------------------------------------------------- -------- [1.4.20877] 2010/02/23 -------------------------------------------------- -------- - Broadcasting of the screen, modify the stall -------------------------------------------------- -------- [1.4.20865] 2010/02/08 -------------------------------------------------- -------- + Movie Download Service + Change chat port - TRUE HD audio codec was not your problem fixed - When playing video files in the current folder to the folder caused PotPlayer Fix -------------------------------------------------- -------- [1.4.20717] 2010/01/27 -------------------------------------------------- -------- - Bidiohpat phenomenon does not modify your image -------------------------------------------------- -------- [1.4.20715] 2010/01/26 -------------------------------------------------- -------- + Chat Protocol Changes - Some of the stop that you modify your MKV files -------------------------------------------------- -------- [1.4.20631] 2009/12/31 -------------------------------------------------- -------- + Change the broadcast protocol + Profile Changes related URL -------------------------------------------------- -------- [1.4.20618] 2009/12/24 -------------------------------------------------- -------- + Change blindness authentication - Some TS / TP files, the video does not come out Fix -------------------------------------------------- -------- [1.4.20387] 2009/11/27 -------------------------------------------------- -------- - DVD playback device to hold the screen in some cases seems disconnected Fix - DVD playback device to hold the title of this some fancy Fix Broken - Screen size is odd if this was not your problem fixed - Star League play (URL FLV) the search did not solve the problem -------------------------------------------------- -------- [1.4.20207] 2009/11/12 -------------------------------------------------- -------- - Chat when [customers] do not match the number of Fix - Chat with other users Invisible City Fix - Chat Emoticons normally invisible to the City Fix -------------------------------------------------- -------- [1.4.20199] 2009/10/22 -------------------------------------------------- -------- + Chat Protocol Changes - Windows 7 Fix the IE window does not open -------------------------------------------------- -------- [1.4.20169] 2009/9/30 -------------------------------------------------- -------- + Chatting applied geumchikeo - Chat message screen name change position error correction -------------------------------------------------- -------- [1.4.20143] 2009/9/11 -------------------------------------------------- -------- - 64bit PotPlayer DXVA did not work properly resolve -------------------------------------------------- -------- [1.4.20129] 2009/9/2 -------------------------------------------------- -------- + Chat nick is applied to prevent the script - Gangtoe was chatting to a user reentering Fix - Report the number of chats that are reset problem fixed - Windows Media Player 7 in the end when playing music files sakjehu doedeon Fix - System default AVI Splitter Windows 7 uses an external codec to your city was not Fix -------------------------------------------------- -------- [1.4.20062] 2009/8/11 -------------------------------------------------- -------- - Some MOV, MP4 file format that come out to play, or play a sound when the problem was not fixed. - Some files did not play AVC codec, the problem is fixed. - Video capture at the time of storage did not sound great if you modify the problem. - Some files did not play with DXVA problem fixed. - TSCC codec, this is a gray line saenggideon Fix. - Recording or broadcast video capture at 640 * 360 screen size added. - Normally broadcast on a blacklist in a specific situation, modify the underlying problem - Did not match the number of private TV Chat Fix. -------------------------------------------------- -------- [1.4.19976] 2009/6/24 -------------------------------------------------- -------- - A large part of the file to your MP4 file format, then he could not Fix - MP4 file format, the search speed - Some MKV AVC codec in the file format for continuous playback when the program ends at doedeon Fix - Audio skin mode displays the name of some audio codec problem, then he could not modify the - Broadcast of the server connection is terminated doedeon Fix -------------------------------------------------- -------- [1.4.19843] 2009/5/8 -------------------------------------------------- -------- + Chat Protocol Changes + Automatically reported to the chat window, and whisper add-ons -------------------------------------------------- -------- [1.4.19837] 2009/4/16 -------------------------------------------------- -------- - Some of the subtitles from a subtitle file, then he could not print Fix - OSD setting when you select an image from the output end doedeon Fix - Subtitles for the sink (smi) at the integration jamakil this kkaejideon Fix Hangul -------------------------------------------------- -------- [1.4.19825] 2009/3/27 -------------------------------------------------- -------- - 'Auto-hide video playback, the state did not see the screen properly Fix - Improve the network connection error -------------------------------------------------- -------- [1.4.19802] 2009/3/20 -------------------------------------------------- -------- + Set the broadcast frame to add the ability to + Add video compression codec codecs HuffYUV - H.264 decoding some strange screen problem fixed, soon - Cyberlink Demux used when the built-in H.264 codec to play the Harley Fix - Some PC was not connected properly in MPEG Splitter Fix - Messages / OSD output speed improvements - DXVA2 decoder using H / W diinteoreyiseuga modification did not work - EVR Renderless in the H / W diinteoreyiseuga modification did not work - The percentage of users did not work properly modified - TV card, select the crossbar Fix - Auto-hidden in the video, your skin will only modify the behavior - RLE compressed Bitmap codec support - 64-bit Windows file associations using the 32-bit PotPlayer andoedeon Fix - FLAC audio codecs built-in did not fit in the sink Fix - Capture video in a specific format, the sink did not fit Fixes -------------------------------------------------- -------- [1.4.19374] 2009/3/2 -------------------------------------------------- -------- + VMR image processing, the ability to select the Add Choose how to resize + VMR9/EVR the ability to add If possible, adjust the color of + H / W as the ability to handle additional Add + TV set in the ability to select the interlaced More 59.9 + Cam and analog TV is 10 frames, the ability to open additional Correctly, the device must support dongjakham + Afterimage in the frame, removing the ability to add 2 times the output TV and play more smoothly interlaced video output (29.9 - "59.9 frames for output) Percentage of the original features + More - M2TS files of internal improvements Subtitles - Win64 version of the file in the connection problem fixed - Ruby output was in the wrong position Subtitles Fix - Video processing does not improve performance at - No file extension to your andoedeon Fix - Fix processing of some Shortcuts - DVD playback screen, soon or later Fix it - Preference on a specific PC Fix initialization doedeon - Win64 version died, judging from the UCC Fix - Cam or analog TV set just to reflect the modification of the pin -------------------------------------------------- -------- [1.4.19159] 2009/2/10 -------------------------------------------------- -------- * 64-bit versions of the test distribution PotPlayer (http://potplayer.daum.net/PotPlayer64/Beta/PotPlayer64.zip) + M2TS subtitle support embedded files + M2TS files TrueHD / MPL Audio Support + Video capture in the FLV format H264, AAC codec support + Add-ons will get an external audio + Screen sizes the ability to add user settings + Built-in ability to add skins to choose + Add-ons window, set the margins + Built-in MPEG source filter AVC1 the ability to handle the added H264 (H264 decoder Cyberlink AVC/H264 in dealing with the overlay mixer renderer acceleration to work) - Built-VC1 codec to play a little more smoothly, your modifications - Going beyond the caption horizontally gilttae Fix - Folder, subfolders for playback to be handled by modifying - Fix some caption did come - DVD playback to skip when you play your andoedeon Fix - Win98/Me Fix run in andoedeon - Fix some FLAC playback error nadeon - DXVA playback errors in some PC Fix saenggideon - Connect the file extension in Vista Fix - Similar to Open a little more flexibility to handle modifications - Set by the user are reflected in Edit menu shortcuts - Removing artifacts City S / W handles the first to use the default Edit - The output color space (RGB output) process improvements - The latest ATI drivers DXVA andoedeon Fix - Improved full-screen treatment - At the end of the tray icon to force Explorer Fix - Using video screen or shrink it, soon Fixes - Your City modified to use less memory, more -------------------------------------------------- -------- [1.4.18731] 2009/1/9 -------------------------------------------------- -------- +% Of your time to show the ability to display additional - Broadcast at a specific resolution at issue, modify the program to die - Close on the entire screen, the problem did return to the default size, modified - Under certain circumstances, the subtitles did come Fixes - TV channel name contains spaces, jalrideon Fix - Explorer and double click the file to play a similar andoedeon Fix -------------------------------------------------- -------- [1.4.18691] 2009/1/8 -------------------------------------------------- -------- + Automatic update feature to update one week later when more + Automatic update feature that shows the changes as more + Chulryeokkyu (Queue) Add-ons (Using VMR9 Renderless improvement in the performance) + Overlay mixer, use the screen on the ability to add betajeok (DXVA using your parents do not come out the screen Fix Thu) + Rt (RealText) subtitle support, more + Add a separate channel volume controls - DXVA H.264/AVC1 decoder performance improvements - LFE Redirection Fix did not work properly - Audio visual frequency analysis (FFT) improvements - Then he could not play some ASF files Fix - Then he could not play some MP3 files Fix - Better error in your FLV file, modify the - How to adjust your speed and allows the user to select the Edit - Some improvements howanseong Winamp DSP plug-in - Built-in default to use VC1 codec modification - Built-VC1 codec was playing Hesitation Hesitation Fix - Modify the message to be output smoothly -------------------------------------------------- -------- [1.4.18372] 2008/12/22 -------------------------------------------------- -------- * Significantly improve the skin functions * Environmental Management Add-ons + Add new skins (WindowFrame) + Skin, use a window frame itself, the ability to add (Vista's Aero skins available) + Window frame using its own menu, add the ability to output + Fixed position to minimize the ability to add a video quintet (TV OUT City Video location or do not come to change or problem solving) + Logo (background screen), select Add-ons + Add color themes + TV control function is added to the Component Select + The ability to print icon on your list, add Eummalge + audio effects, noise, LFE Redirect Add-ons + Color Space for NV12, NV21, VYUY More + Add to your list of duplicate files, the ability to prevent further + Delete files on your list when removing features such as subtitles and more + Does not exist in your list, the ability to delete a file, add + Main program window to the skin to separate add-ons Add Skins + TabList + The ability to adjust the system volume, the volume of additional - Tray icon visibility of the modification in more detail to 9 minutes - Ogg Mode3 andoedeon Fix your compressed video - Previous subtitles position, the subtitles are improvements - Extension of the newly designed icons - Full-screen playback on the screen did come Fixes - DVD set of the language was not Fix - Allow multiple runs do not die twice runtime Fixes - Environmental management, such as using filter settings did not work properly modified - Then he could not play some ASF files Fix - The user list, chat, have a scroll bar, soon or later Fix - Some issues did come out on the PC screen, edit - Video capture at a later time, modify the number of minutes - Seamless playback of the file can be modified to specify the number of - Did not get a signal on some HDTV card Fix - Some PC that runs on andoedeon Fix - Explorer, double click on the video running andoedeon Fix - INI files, environment, save for die selection program Fix - Then he could not play some MP3 files Fix -------------------------------------------------- -------- [1.3.17106] 2008/11/11 -------------------------------------------------- -------- * Compile a new version of the compiler (running speed, and safety improvements) +. Part rar file, just split with the ability to play more + Window size, the ability to adjust the aspect ratio More + Broadcasting logo transparent background, the ability to add + Broadcasting png files with alpha in the logo of the alpha blending function is added HTML code for TV captions + the ability to handle the additional + Add video capabilities and bottom margins + DVD Navigator, select the Add-ons + Broadcast Select Category Add-ons + File extension used to open additional editing features + File associations, the ability to add users to edit Add + BASS Audio Source Filter (MPC, FLAC, APE, MOD files playback) + Environment file (reg, ini) the ability to store additional + TAB key information to be displayed on the screen more + PNG file, adding the ability to capture images + Close to return to the default size when going to add functionality + Add level adjustment + Add ability to create snapshots + Adding Subtitles for later + Built-in video codec decoder DXVA MPEG2 VLD More + MPEG2 Video File Closed Caption support + Full screen the video window to remove the ability to output more + Some additional support USB HDTV card + The user set the subtitle sync control unit the ability to add + Add-ons user rate setting + DTS Wave file support + Built-in E-AC3 decoding AC3 codec support (but do not complete) + BDA (HDTV) receiver function is added to the QAM 256 + H / W MPEG TV Card Support + Select the subtitles (Alt + L) Add-ons + Add-ons Add Subtitles + ZIP / RAR compressed files to your support in the media (50M file under ...) + APE / CUE file list support + Simple Add-ons open set + Master / Wave mute further Skins + Add auto-hide feature + DVD menu with your arrow keys to navigate to the city the ability to add + Can save what you are watching TV Add-ons + Add video capture capabilities + Keyboard window position / size adjustment additional + SWF file, add the ability to play in DirectShow - Using an external video codec did not match the aspect ratio problem fixed - Sometimes the program startup on some systems Fix die - File PotPlayer mini connection to modify and differentiate PotPlayerreul - H.264 DXVA decoders for playback on the part of the file tteolrideon Fix - Monitor move VMR Renderless subtitles strange Were Fix - Betajeok using full screen or the screen freeze issue did come Revision - Some files in the H.264 DXVA andoedeon Fix - Some NVIDIA cards did poor-quality VMR Renderless Subtitles Fix - "Invalid argument" error correction - Caption time - then he could not recognize a problem when you start to modify the - Renderless mode using the TV card games were broadcast over City Fix - Vista, DXVA H.264 codec that andoedeon Fix - Seiichi more redundant pixels can be selected to modify the - Image expansion extended pixel values to be reflected even in this extended video edit - City TV in Vista Fix errors nadeon - XP OS from previous errors GetProcessId nadeon Fix - Playing Flash files error Fix nadeon - Image caption output and output aspect ratio correction - Fix file association in Vista - Some of the files to your VC1 Remux andoedeon Fix - DXVA IDCT decoder speed improvements - Utf8-aware improvements Subtitles - Fixes a problem then he could recognize some srt subtitles - S / PDIF output allows for modifying the voice capture - Fix some TS file, then he could recognize - HDTV receiving PID / PES enhance cognitive function - Bookmarks / Favorites menu did not work Fix - Multiple subtitles did not display Fix - Under certain circumstances, the program does not die in the process list namdeon Fix - ATI Radeon HD48xx in MEPG1 / 2 DXVA Were Fix a broken screen - Intel GMA did not work on DXVA Fix - HDTV saved separately from the PID to save modifications - HDTV is playing in the middle of changing the codec (MPEG2 <-> H264), and support - Some large AVI file to play Fix a Harley - Some voice playback MP4 files did come Fixes - Chat window, change the broadcast list of keyboard shortcuts, broadcast-related menu, go to - This application is ... / shortcuts to change your information - Built-in H.264 codec, as some video acceleration was in the Hesitation Hesitation Fix - Ruby did not fit the location of the tag problem fixed - Part of the file to your desktop screen flashes when the problem was modified - HDTV channel changes, modifying the program to die issues -------------------------------------------------- -------- [1.2.13746] -------------------------------------------------- -------- * Built-in video codecs DXVA1 / 2 support MPEG1 / 2 (IDCT / MoComp), WMV2 (MoComp), WMV3 (IDCT / MoComp), VC1 (IDCT / MoComp / VLD), H.264/AVC1 (VLD) * Add seamless file playback * PotPlayerreul separated DLL, ActiveX Player More * Offline only players (PotPlayerMini.exe) More + EVR (Enhanced Video Renderer) More + VMR7, VMR9, EVR support in the caption + Winamp DSP plug-in support Adding mouse button + X + Mouse double click Add features to your recent files + Mouse Add-ons Adding shortcuts + settings + Add meoltimidieoki control Adding captions manually enter + + Adding Subtitles folder settings + Add your preferred subtitle language settings features + Add images to set the image processing functions + Master / wave volume control function is added + Add the output color space selection function + High-quality RGB conversion, ITU 709, Full Range Add-ons Reverse side features + add video + Videos that feature fixed times the size of the additional 0.5/1/1.5/2 Add-ons + TV output ratio + More TV-related menu + More TV-related shortcuts + Add pixel shader capabilities + VMR7 / 9 Set Add-ons + Full-screen mode, the output at the ability to add Direct3D betajeok + Add audio sync adjustment + Video / audio output device, select the Add-ons + Add audio channel selection feature Adding additional set + WDM + LPCM/AC3 S / pdif to add the ability to compress the output + The use of video filters and video instantly added to the menu + WDM channels play in setting the numeric functions can be added + Adding Subtitles jangpyeong + Add audio resampling functions + Add video processing feature set further + The ability to add captions to images in output + A full screen, a full-screen (Ratio) Add-ons + Add to favorites + Add a file to a folder like the ability to automatically add to your list, add + See my TV picture Add-ons TV Home Address Add + ons + Visualization significantly improved (Windows Media Player visualization, visualization Add Album) + NSV file support + Digital TV (BDA Device) support + Analog TV and unplug the device and a separate CAM Support + EVR Renderless, Haali Renderer More + Adding a chapter to + Site directly by typing the ability to move further + Add a bookmark feature + Add ability to specify a full-screen monitor + Add the ability to change full screen resolution + Easy Open Add-ons + Add chat functionality to ignore + Nintendo video files (DPG) Add file playback + Add the ability to override the default keyboard shortcuts + Add Subtitles paragraph alignment + DigitalVideo (DV) devices, adding voice support + Message (OSD) feature set further - Change the default skin beulruton - Saving the environment not later modify the default - Modify your startup faster rate - Some files did not repeat the line Fix - Some DVD playback was an error Fix - Some multi-SMI subtitle files then he could properly handle the problem fixed - You can cancel the automatic updates Edit - VC1 Harley smooth playback problem fixed - A specific file, the CPU share your nopdeon Fix - S / W can not adjust the brightness when the H / W able to modify the - VMR Renderless Edit Mode enables video capture - Follow-Air and modify the percentage of TV characters - Image scaling and image scaling problems when used with modifications - Ruby, where the output was incorrect caption Fix - 2G or more files to your Harley Fix - Some MKV file playback problem - DXVA Idct / MoComp mode, the speed of improvement - WDM-channel-related functions improved dramatically - Processed instantly improve the use of image processing filters - Chat at HTTP: / / geolrideon Fix incorrect links - Overlay subtitles on the big screen, showing me the whole Fix - 1080 Files Were playing at the bottom gray Fix - Some errors in the system volume control nadeon City Fix - Full-screen improvements in the handling of the skin - Personal Broadcasting modify the maximum number of personnel 500-1000 - Play some errors in the system ever they stop nageona Fix - Some TV card, sound device, improving awareness howanseong - Real-time broadcast quality improvement - Did not hide the mouse cursor automatically Fix - Some issues did not play MPEG2 TS file, modify the - Starts to run more quickly modify the - Fix processing of cell connections - Video Pot cache folder location, use crushed PotPlayerga - Offline players to not create a log file modification - Some of the time MP4/MOV file was incorrectly identifies Fix -------------------------------------------------- -------- [1.1.9770] -------------------------------------------------- -------- + DXVA support for embedded video codec / filter and the ability to attract additional + Source / Splitter filter capabilities added to free choice of + Add function to free choice of video codecs + Add function to free choice of audio codecs + Filter's ability to further adjust priorities + Built-in audio codec output channel (mono to 7.1 channel) Add-ons + Built-in audio codecs, the ability to select the output bit more + Built-in audio codec, AC3 audio, S / pdif output as the ability to add + Add your mobile set-up time + Add the ability to keyframe + Add-ons, after + SMI subtitles loading ability to add tags added BR Set line spacing + Adding Subtitles + Add bidiohpat ad volume adjustment + Bidiohpat Recommended Add-ons + Resize images before you add the ability to expand * SMI subtitle support enhancements of HTML tags (Ruby tag support) * ASS subtitle output of the bug fixes MP4/VC1 support * MPEG files, H.264/QAM strengthen support Enhanced file support * MP4/MOV * Theora / Flac in Ogg support * Real Media (RM) files, enhanced support (Surestream Support) * Real Audio (RA) file support * The default renderer from VMR9 to overlay mixer Revision - By segmentation errors bidiohpat modified to show details - Some did not run in Window 98 Fix - Subtitle Language modify the settings to be maintained - Star changmodeu Were black screen capture problem fixed -------------------------------------------------- -------- [1.0.6670] -------------------------------------------------- -------- * Bidiohpat, TV Pot, rayibeupat integrated gaepyeon * New skins + Screen Capture mouse cursor as the ability to capture additional Add + DRM Upgrade Program + Add chat alarm - Improved error handling bidiohpat - FLV file format support, and more - Bidiohpat Policy Revision Log - Jaesaenghu bidiohpat at the end of the program did not go down in memory, problem fixed - Saving the environment by INI andoedeon Fix - Alert errors were playing bidiohpat Fix - When ever they stop playing music when you close the file Fix - This was not broadcast in some AMD CPU Fix - Chats, but their color and font settings to modify the output - Overlay subtitles did come Fixes - The system was slow, error messages turntables Fixes - Buffering process improvement -------------------------------------------------- -------- [0.95.5106] -------------------------------------------------- -------- Change the name in live PotPlayerro * Daum Daum + Black List Management page added + Add a volume control dialog box + Video bit rate processing improvements + Add high-quality compression + See all Add-ons + Add screen TV Show Coming Soon + The ability to pass the file directly to add the subtitles on Air + Add a quick screen capture feature + 16:10 aspect ratio, the ratio of the screen, select Add-ons + Messages Add ability to display images on the screen + Add Broadcast preview + Broadcast a preview of the skip when the screen capture function is added to + Screen captures of the video output when adding the ability to skip + 1024 * 768, 40 fps More + Smooth, sharpen, noise reduction, level of compensation added + Broadcast TV channels, set the feature to add the window + Chat window add the ability to decide the opening of the yumyureul + Minimized windows when minimizing and other add-ons are not - Http link in the wrong chat window doedeon Fix - Play some FLV video files did come Fixes - Some Fixes a problem then he could not handle multiple subtitles - Broadcast judging eating 100% CPU Fix - Broadcast recording audio / video sync problem fixed did - Add a sound when the size of the audio input jakdeon Fix - TV connected to a long geolrideon Fix - Saturation / Color setting down doedeon Fix - Fix an infinite buffering up nadeon - Improve the message to be output to the overlay - Broadcast closing speed improvements - Sometimes the program die Fix - Change the size of your screen when you move a docked window modification - Video bitrate improvements process - 2G then he could not support the file Fix - Used a lot of CPU on some systems Fix - Click the video player was not running Pot City Fix - Fix some caption did come -------------------------------------------------- -------- [0.9.2736] -------------------------------------------------- -------- + Chat, add custom search feature + Add buffering capabilities to the compression settings + Televise the ability to decide whether to accept additional + Add compression capability to set a fixed bit rate + Compression settings FPS 1, 5, 10 More + Ctrl + C to copy the chat window in the Add-ons + Chat Manager Add-ons + Adding the state broadcasting + Supports playing music visualization + Music broadcast during the screen capture support + Srt, Idx, Sub subtitle file support + Video bit rate, depending on network conditions, further regulation + Video frame, depending on network conditions, Skip Add-ons + Better support compression resolution Enter an external audio file support + TV (menteu Features) - You're on the air audio input screen capture / possibly modify the device in the Open - TV / kaemdeungeseo your screen to smoothly modify - Did not come all of the chat users list Fix - Subtitles in accordance with the resolution of the problem was not fixed by modifying the size of - Visualization and Screen Capture allows you to select the Edit - Http:// links in the chat window to allow modification - Alert errors, some modifications - Fixes a problem in a large font - On Air A / V sync by more than 10 seconds into nalsi screen capture - VMR9 Renderless mode ever they stop Sometimes Fix - Buffering process improvement - Video bit rate management enhancements - Screen capture rate improved slightly - Fix the memory Lyric - Changing the resolution of broadcast errors saenggideon Fix - Some cam broadcast at issue, modify the colors reversed doedeon - Screen Cam ssainpen ability to draw the wrong place, soon Fixes - Chat list update cycle modification ---------------------------------------------------------- [0.9.2045] ---------------------------------------------------------- + More recently the ability to maintain your list + Add the ability to change the video compression of broadcast Screen capture functions + added a filter to smooth + Broadcast delay further the ability to skip frames nopeulttae + AB repeat function added + Opening skip, skip functions add the ending + Previous / Next frame, Previous / Next, add captions to + Add your control menu, control your speed + Add a voice modulation capabilities Add + on Air recording capabilities + Ssainpen Add-ons + Add Subtitles Explorer + Add pan & scan presets + Add ability to play files that are shared + Codec update itself + Show your playlist file time - Broadcast at the end of the chat window not clearing the contents of the modified - Live at the end of the following error on some computers that were bangsaeng Fix - Capture the entire screen during the game broadcast ended doedeon Fix - 100% by volume of the sound mixer matchudeon Fix - 0 byte files when ever they stop your problem fixed - Broadcast on the list is a mosaic Were Fix - Ever they stop broadcasting at the end of the problem, some modifications in the system - Were some green screen during broadcasts Cam Fix - DirectX9 did not run unless the underlying problem fixed - Some files from your list, then he could not be parsed Fix - 16-bit color selection from the emoticon was an error Fix - In some videos to MP3 audio was captured when an error occurs Fix - Win98 16-bit color overlay on the screen did come Fixes ---------------------------------------------------------- [0.9.888] ---------------------------------------------------------- Open thread using + Tasks Add-ons Add Subtitles output + overlay + CDDA, CDXA, VOB file format support + CD add the Open menu + Add video ghosting removal + INI file, adding the ability to save your preferences + Add a file connection + Flash (SWF) files, add to your capabilities + Add video capture capabilities + Add a voice capture capabilities + VMR7 / 9 Renderless mode added - Image scaling with expansion and use error correction ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- [0.8.469] ---------------------------------------------------------- Daum live beta distribution